Kledthai.com

ตะกร้า 0

รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2562)

ISBN: 9770125135598

ผู้แต่ง : ทวิดา กมลเวชช,ศิกานต์ อิสสระชัยยศ,กานต์รวี วิชัยปะ,ชาญวิทย์ ชัยกันย์,ธเนศ วงศ์ยานนาวา

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562

จำนวนหน้า : 139

พร้อมส่ง
ISBN:
9770125135598
ราคาพิเศษ ฿180.00 ราคาปรกติ ฿200.00

รัฐศาสตร์สาร เป็นวารสารทางวิชาการ มีวัตถุประสงค์เผยแพร่ความรู้และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ในทางวิชาการในแขนงวิชารัฐศาสตร์ ตลอดจนสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิชาการให้เสนอผลงานทางวิชาการ และเพื่อให้เป็นเอกสารประกอบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

บทบรรณาธิการ

ช่องว่างและข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงภัยพิบัติประเทศไทย
-ทวิดา กมลเวชช

รูปแบบมาตรการที่ไม่ใช่เชิงโครงสร้างการลดความเสี่ยงแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม: เครื่องมือทางด้านเศรษฐศาสตร์
-ศิกานต์ อิสสระชัยยศ

สมรรถนะ กับ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-กานต์รวี วิชัยปะ

แนวคิดทางกฏหมายเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติของรัฐและประสบการณ์ของญี่ปุ่นภายหลังแผ่นดินไหวที่จังหวัดคุมาโมะโตะ
-ชาญวิทย์ ชัยกันย์

บทความปริทัศน์
Baby Boomer = Sociopath: เมื่อคนแก่สร้างปัญหามาตลอดไม่ใช่พึ่งสร้าง
Bruce Cannon Gibney,How the Baby Boomers Betrayed America A Generation of Sociopaths,(New York: Hachette Books, 2017)
-ธเนศ วงศ์ยานนาวา

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2562)
คะแนนของคุณ