Kledthai.com

ตะกร้า 0

รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2562)

ISBN: 9770125135581

ผู้แต่ง : อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์,ธวัชชัย พิณะพงษ์,ภาคภูมิ ฤกขะเมธ,ธเนศ วงศ์ยานนาวา,ทาริกา คำกิ่ง,รณภูมิ สามัคคีคารมณ์,อรนุช ภาชื่น

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562

จำนวนหน้า : 200

พร้อมส่ง
ISBN:
9770125135581
ราคาพิเศษ ฿180.00 ราคาปรกติ ฿200.00

รัฐศาสตร์สาร เป็นวารสารทางวิชาการ มีวัตถุประสงค์เผยแพร่ความรู้และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ในทางวิชาการในแขนงวิชารัฐศาสตร์ ตลอดจนสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิชาการให้เสนอผลงานทางวิชาการ และเพื่อให้เป็นเอกสารประกอบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

บทบรรณาธิการ

การสร้างกลยุทธ์ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของภาครัฐในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงประสิทธิภาพ
-อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์

ความเป็นทาสและปรัชญาการเมือง
-ธวัชชัย พิณะพงษ์

ความร่วมมือในการออกแบบนโยบายสาธารณะ: ศึกษากรณีนโยบายประชารัฐ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
-ภาคภูมิ ฤกขะเมธ

การสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายของนักศึกษาพิการทางการมองเห็น ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ทาริกา คำกิ่ง,รณภูมิ สามัคคีคารมณ์,อรนุช ภาชื่น

บทความปริทัศน์
หุ่นยนต์กำลังจะแย่งงานไม่ใช่แรงงานต่างด้าว: ชนชั้นมนุษย์บางประเภทจงผนึกกำลังกันต่อสู้
Richard Baldwin,The Globotics Upheaval Globalization,Robotic and the Future of Work, (London:Weidenfeld & Nicolson,2019)
-ธเนศ วงศ์ยานนาวา

ฯลฯ

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2562)
คะแนนของคุณ