Kledthai.com

ตะกร้า 0

รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2561)

ISBN: 9770125135550

ผู้แต่ง : นิพัทธ์ แย้มเดช, กุลชาติ ทักษไพบูลย์, นิติ ภวัครพันธุ์, ปัญญาพร มกรพงษ์, ศิวัช ศรีโภคางกุล, ธเนศ วงศ์ยานนาวา, ดร.วรารัก เฉลิมพันธุ์ศักดิ์

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่พิมพ์ : 2561

จำนวนหน้า : 328

พร้อมส่ง
ISBN:
9770125135550
ราคาพิเศษ ฿180.00 ราคาปรกติ ฿200.00

     "รัฐศาสตร์สาร เป็นวารสารทางวิชาการ มีวัตถุประสงค์เผยแพร่ความรู้และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ในทางวิชาการในแขนงวิชารัฐศาสตร์ ตลอดจนสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิชาการให้เสนอผลงานทางวิชาการ และเพื่อให้เป็นเอกสารประกอบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา"

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

  

"รัฐศาสตร์สาร เป็นวารสารทางวิชาการ มีวัตถุประสงค์เผยแพร่ความรู้และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ในทางวิชาการในแขนงวิชารัฐศาสตร์ ตลอดจนสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิชาการให้เสนอผลงานทางวิชาการ และเพื่อให้เป็นเอกสารประกอบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา"


คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


 

     สารบัญโดยย่อ


ํ ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง : กรณีศึกษาปรากฏการณ์วิวาทะหลายกระแสและการสถาปนาให้เป็นสัญลักษณ์ของรัฐชาติ

      นิพัทธ์  แย้มเดช

ํ คอร์รัปชันกับสังคมไทย : วาทกรรมโลกเสรีนิยมใหม่กับหนทางแก้ไขที่ขวางต้านประชาธิปไตย

      กุลชาติ  ทักษไพบูลย์

ํ อภินิหารและปาฏิหาริย์ : เรื่องเล่าและจินตนาการแห่งเทือกเขาหิมาลัย

      นิติ  ภวัครพันธุ์

ํ ยุทธศาสตร์ของจีนต่อเอเชีย สมัยประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ค.ศ. 2013-2016: มุมมองจากเสรีนิยมใหม่และสภาพจริงนิยมใหม่

      ปัญญาพร  มกรพงษ์

 ํ คำขอโทษกับทางเดินที่แสนรันทด : การสร้างความปรองดองในประเทศออสเตรเลีย

      ศิวัช  ศรีโภคางกุล

ฯลฯ

 

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2561)
คะแนนของคุณ