Kledthai.com

ตะกร้า 0

พระเจ้าแผ่นดินของเราและเหตุการณ์สำคัญในรัชสมัย

ISBN: 9786167146690

ผู้แต่ง : กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์ศรีปัญญา

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ศรีปัญญา

ปีที่พิมพ์ : 2558

จำนวนหน้า : 590

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786167146690
ราคาพิเศษ ฿315.00 ราคาปรกติ ฿350.00

“พระเจ้าแผ่นดินของเรา”

พระองค์ทรงมีส่วนช่วยให้ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านจากระบอบทหารเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตย และด้วยมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นี้ พระองค์ทรงช่วยให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤติมาหลายต่อหลายครั้ง

ชาวไทยทุกคนได้ขนานพระนามว่า “พระเจ้าแผ่นดินของเรา”

เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนพระราชกรณียกิจที่ทุกพระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย อันเป็นที่ประจักษ์และภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ “ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” คือสถาบันสูงสุดที่คนไทยทุกคนให้ความเคารพและเทิดทูน คณะผู้จัดทำจึงได้จัดพิมพ์หนังสือ “พระเจ้าแผ่นดินของเราและเหตุการณ์สำคัญในรัชสมัย” เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ และเทิดทูนมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยทุกคน

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ จากพระราชกรณียกิจที่พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ และพระบรมราชินี พระราชโอรส พระราชธิดา ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ได้ทรบบำเพ็ญ อันก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติบ้านเมืองและประชาชนชาวไทยทุกคน ภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร “พระเจ้าแผ่นดินของเรา” ทรงมีพระบารมีอันยิ่งใหญ่อย่างหาที่สุดมิได้

 

พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นี้ กอปรด้วยพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงมีมากมายในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านการเกษตร ด้านเทคโนโลยี ด้านสุขภาพ ด้านทรัพยากรน้ำ ด้านการศึกษา ด้านศาสนา และอื่นๆ อีกมากมาย

 

เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนพระราชกรณียกิจที่ทุกพระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย อันเป็นที่ประจักษ์และภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ อันเป็นหนึ่งในสถาบันสูงสุดที่คนไทยทุกคนให้ความเคารพและเทิดทูน “ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” ยังคงเป็นสถาบันที่สูงสุดในชีวิตของคนไทยทุกคน จึงได้จัดพิมพ์หนังสือ “พระเจ้าแผ่นดินของเรา และเหตุการณ์สำคัญในรัชสมัย” เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ และเทิดทูนมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยทุกคน

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:พระเจ้าแผ่นดินของเราและเหตุการณ์สำคัญในรัชสมัย
คะแนนของคุณ