Kledthai.com

ตะกร้า 0

พระโสทรเชษฐภคินี

ISBN: 9789747236880

ผู้แต่ง : คุณข้าหลวง

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ศยาม

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551

จำนวนหน้า : 303

พร้อมส่ง
ISBN:
9789747236880
ราคาพิเศษ ฿180.00 ราคาปรกติ ฿200.00

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์คือพระโสทรเชษฐภคินีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คำว่า 'พระโสทรเชษฐภคินี' มีความหมายว่า พี่ร่วมอุทรเดียวกันซึ่งพระองค์ทรงเป็นพี่สาวของพระมหากษัตริย์ถึงสองรัชกาลคือ

พระบาทสมเด็จปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร..รัชกาลที่ ๘ และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช..รัชกาลที่ ๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแสดงความเคารพรัก ความอาทรผูกพันต่อพระโสทรเชษฐภคินีอย่างแนบสนิท

ในท่ามกลางมหาสมาคม ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ว่า "พี่สาวนี่ เคยบอกว่า ถึงเวลาอายุ ๘๐ ไม่ไหว ท่านอายุ ๘๔ ก็เหนื่อย ท่านไม่ค่อยสบายก็เลยขอพูดถึงท่าน ขอให้ท่านสบาย และมีความสำเร็จในการรักษาตัว เดี๋ยวนี้ คนที่เป็นผู้ใหญ่ข้าพเจ้าเหลือคนเดียว คือพี่สาว"

สารบาญ

คำนำสำนักพิมพ์

ภาค ๑ พระประวัติ
- สายราชสกุลมหิดล
- บทนำ
- ปฐมวัย
- พระอาจารย์
- เจ้าฟ้านักประพันธ์และเจ้าฟ้านักวิชาการ
- พระกรณียกิจด้านศิลปวัฒนธรรม
- สังคมสงเคราะห์
- ด้านการกีฬาและทรงศึกษาการบิน รุ่นที่ ๙
- ด้านถ่ายภาพ
- ทรงเสกสมรส
- พระเกียรติคุณในฐานะพระโสทรเชษฐภคินี
- แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- แถลงการณ์สำนักพระราชวัง

ภาค ๒ โบราณราชประเพณีเนื่องในการพระบรมศพและพระศพ
- ลักษณะพระเมรุมาศ
- การตกแต่งพระเมรุมาศและพระเมรุ
- พระเมรุสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
- กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
- เครื่องเกียรติยศพระศพ พระบรมวงศ์ชั้นเจ้าฟ้า
- กระบวนพระอิสริยยศในการพระราชทานเพลิงพระศพ
- การจัดมหรสพสมโภชงานออกพระเมรุพระอัฐิ
- ประชาชนร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์
ฯลฯ

บทส่งท้าย

บรรณานุกรม

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:พระโสทรเชษฐภคินี
คะแนนของคุณ