Kledthai.com

ตะกร้า 0

ไต้หวันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของจีน: ประวัติศาสตร์ชาติไต้หวัน [Taiwan is not Chinese! A History of Taiwanese Nationality]

ISBN: 9786168209431

ผู้แต่ง : Hsueh Hua-yuan, Tai Pao-tsun, Chow Mei-li

ผู้แปล : เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล อัครวัฒน์ ศิริพัธนโชค และโทนี ซู

สำนักพิมพ์ : สำนักนิสิตสามย่าน

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 สิงหาคม 2564

จำนวนหน้า : 255

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786168209431
ราคาพิเศษ ฿270.00 ราคาปรกติ ฿300.00

หนังสือ ไต้หวันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของจีน : ประวัติศาสตร์ชาติไต้หวัน เล่มนี้จะพาย้อนกลับไปดูความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างดินแดนที่เรียกว่า จีน กับเกาะไต้หวัน ว่าเป็นมาอย่างไร ชาวจีนกับชาวไต้หวันเป็นพี่น้องเชื้อชาติเดียวกันจริงหรือไม่ และไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของ จีน จริงหรือเปล่า อีกทั้งยังแสดงให้เห็นว่าผู้คนบนเกาะอันงดงามกลางมหาสมุทรแปซิฟิกแห่งนี้สร้าง ความเป็นไต้หวันและ สำนึกแบบไต้หวัน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างไร

หนังสือ ไต้หวันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของจีน : ประวัติศาสตร์ชาติไต้หวัน เล่มนี้จะพาย้อนกลับไปดูความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างดินแดนที่เรียกว่า จีน กับเกาะไต้หวัน ว่าเป็นมาอย่างไร ชาวจีนกับชาวไต้หวันเป็นพี่น้องเชื้อชาติเดียวกันจริงหรือไม่ และไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของ จีน จริงหรือเปล่า อีกทั้งยังแสดงให้เห็นว่าผู้คนบนเกาะอันงดงามกลางมหาสมุทรแปซิฟิกแห่งนี้สร้าง ความเป็นไต้หวันและ สำนึกแบบไต้หวัน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างไร

 

สารบัญ

บทบรรณาธิการแปล

บทที่ 1 ความคิดอันเพ้อฝันเกี่ยวกับ จีน

บทที่ 2 ความสัมพันธ์เริ่มแรกระหว่างไต้หวันและจีน

บทที่ 3 จากเจิ้ง เฉิงกงสู่ญี่ปุ่นปกครอง

บทที่ 4 ลักษณะชาติพันธุ์ของชาวไต้หวัน

บทที่ 5 สังคมและวัฒนธรรมไต้หวัน

บทที่ 6 การก่อรูปอัตลักษณ์ไต้หวัน

บทที่ 7 สถานะของไต้หวันในกฎหมายระหว่างประเทศ

บทสรุป ไต้หวันต้องเลือกเส้นทางของตนเอง

เอกสารอ้างอิง

ที่มาและคำขอบคุณ

ประวัติผู้ร่วมสร้างสรรค์หนังสือ

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ไต้หวันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของจีน: ประวัติศาสตร์ชาติไต้หวัน [Taiwan is not Chinese! A History of Taiwanese Nationality]
คะแนนของคุณ