Kledthai.com

ตะกร้า 0

สู่ขวัญข้าว พระเจ้าแผ่นดิน

ISBN: 9786167719214

ผู้แต่ง : พลาดิศัย สิทธิธญกิจ,ฮ.ศุภาวุฒิ จันทสาโร

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 2 ตุลาคม 2562

จำนวนหน้า : 200

พร้อมส่ง
ISBN:
9786167719214
ราคาพิเศษ ฿531.00 ราคาปรกติ ฿590.00

ด้วยพระบารมีปกเกล้าของพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงเป็นมิ่งขวัญของการเพาะปลูกทำนาทำไร่พระองค์ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการบำรุงแผ่นดินและจัดการน้ำ จนทำให้การเพาะปลูกนั้นมีผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้ประเทศมีรายได้และความมั่นคงตลอดมาด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันมากพ้นสุดพรรณนา พระองค์จึงทรงเป็น "พระเจ้าแผ่นดิน" ของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า

สารบัญ

สารจากองคมนตรี | พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
คำนำจากอธิการบดี | รองศาสตราจารย์ สุมาลี ไชยศุภรากุล
อาเศียรวาท พระมิ่งขวัญชาวนาไทย | สัจภูมิ ละออ
พระเจ้าแผ่นดิน ความหมายและความสำคัญ | พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ รอยไถแรกเพื่อขวัญและกำลังใจของพสกนิกร | พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ
ธ ทรงเป็นพระมิ่งขวัญของแผ่นดิน (บันทึกพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว)
บทกวี เทวะนารี เทวีนาไร่ | โชคชัย บัณฑิต
ขวัญข้าว มณีอาคเนย์ที่กำลังเลือนหาย | ฮ.ศุภวุฒิ จันทสาโร
บทกวี ทุ่งขวัญ ทุ่งข้าว | สมปอง ดวงไสว
แปรท้องข้าว พิธีกรรมบูชาพระแม่โพสพของชาวนาภาคกลาง
บทกวี คำยาย | ศิวกานท์ ปทุมสูติ
บายศรีสู่ขวัญของชาวอีสาน
บทกวี ทรงเป็นมิ่งขวัญของแผ่นดิน | สมปอง ดวงไสว
งานบุญข้าวของชาวล้านนา
บทกวี ขวัญทิพย์พระภูชร | อร่าม อินพุ่ม
พิธีกรรมสู่ขวัญข้าวของชาวปักษ์ใต้
บทกวี ขวัญข้าว | สัจภูมิ ละออ
พิธีกรรมสู่ขวัญข้าวของเหล่าชาติพันธุ์ใต้ร่มพระบารมี

ภาคผนวก
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท กับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
ดัชนีช่างภาพ
สู่ขวัญข้าวพระเจ้าแผ่นดิน ขอขอบคุณ

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:สู่ขวัญข้าว พระเจ้าแผ่นดิน
คะแนนของคุณ