Kledthai.com

ตะกร้า 0

“พระสไตล์” การทรงสอนประวัติศาสตร์ รวมข้อเขียนเฉลิมพระเกียรติ “๔๑ ปี ทูลกระหม่อมอาจารย์”

ISBN: 9786165867306

ผู้แต่ง : พันเอก ดร.สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 พฤศจิกายน 2564

จำนวนหน้า : 272

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786165867306
ราคาพิเศษ ฿315.00 ราคาปรกติ ฿350.00

ช่วงเวลานี้ชีวิตคือการถูกล็อค โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับมนุษย์เกษียณ เพราะติดโรคง่าย จึงได้แต่อ่านหนังสือ เขียนหนังสือ เขียนรูป และหาต้นไม้ดอกไม้มาปลูก จนใครๆว่าบ้านข้าพเจ้าไม่ใช่แค่สวนสมรม แต่เป็นสวมมหาสมรม ในแง่การสอนวิชาประวัติศาสตร์ในกองประวัติศาสตร์ของเรา มีทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก ยิ่งสอนวิชาบังคับยิ่งเครียด กลัวจะไม่น่าสนใจ ไม่มีประโยชน์ ประวัติศาสตร์ในที่นี้คือ ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของโลก ของประเทศ ท้องถิ่น และบุคคล เริ่มต้นด้วยสภาพธรรมชาติของโลก ของจักรวาล ต่อมาเป็นเรื่องของสังคมวัฒนธรรมซึ่งเป็นส่วนที่ควบคุมความเป็นไปของความเป็นอยู่ของคน การตัดสินใจของคนที่เป็นผู้นำ ซึ่งบางทีก็มามีอิทธิพลต่อบุคคลทั่วไป เพิ่มพูนความรู้ในวิชาการอย่างไม่น่าเชื่อ เรื่องทุกเรื่องมีประวัติ จะยกตัวอย่างที่เพิ่งประสบมาคือ ไม่กี่วันนี้กรมวิชาการเกษตรให้หนังสือมาเล่มหนึ่งชื่อกล้วยโบราณพื้นบ้านภาคใต้ เมื่อสี่ปีกว่ามานี้ข้าพเจ้าได้ไปที่สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เห็นเอกสารที่ข้าราชการปัตตานีและยะลาถวายกล้วยปักษ์ใต้ แด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ ข้าพเจ้าสนใจจึงขอให้เจ้าหน้าที่เกษตรหามาปลูกไว้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ที่จังหวัดนาราธิวาส ให้ประชาชนที่สนใจได้ศึกษา กรมวิชาการเกษตรได้ทำหนังสือกล้วยโบราณ พื้นบ้านภาคใต้

(ส่วนหนึ่งของพระราชนิพนธ์ คำนิยม)

ช่วงเวลานี้ชีวิตคือการถูกล็อค โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับมนุษย์เกษียณ เพราะติดโรคง่าย จึงได้แต่อ่านหนังสือ เขียนหนังสือ เขียนรูป และหาต้นไม้ดอกไม้มาปลูก จนใครๆว่าบ้านข้าพเจ้าไม่ใช่แค่สวนสมรม แต่เป็นสวมมหาสมรม ในแง่การสอนวิชาประวัติศาสตร์ในกองประวัติศาสตร์ของเรา มีทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก ยิ่งสอนวิชาบังคับยิ่งเครียด กลัวจะไม่น่าสนใจ ไม่มีประโยชน์ ประวัติศาสตร์ในที่นี้คือ ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของโลก ของประเทศ ท้องถิ่น และบุคคล เริ่มต้นด้วยสภาพธรรมชาติของโลก ของจักรวาล ต่อมาเป็นเรื่องของสังคมวัฒนธรรมซึ่งเป็นส่วนที่ควบคุมความเป็นไปของความเป็นอยู่ของคน การตัดสินใจของคนที่เป็นผู้นำ ซึ่งบางทีก็มามีอิทธิพลต่อบุคคลทั่วไป เพิ่มพูนความรู้ในวิชาการอย่างไม่น่าเชื่อ เรื่องทุกเรื่องมีประวัติ จะยกตัวอย่างที่เพิ่งประสบมาคือ ไม่กี่วันนี้กรมวิชาการเกษตรให้หนังสือมาเล่มหนึ่งชื่อกล้วยโบราณพื้นบ้านภาคใต้ เมื่อสี่ปีกว่ามานี้ข้าพเจ้าได้ไปที่สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เห็นเอกสารที่ข้าราชการปัตตานีและยะลาถวายกล้วยปักษ์ใต้ แด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ ข้าพเจ้าสนใจจึงขอให้เจ้าหน้าที่เกษตรหามาปลูกไว้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ที่จังหวัดนาราธิวาส ให้ประชาชนที่สนใจได้ศึกษา กรมวิชาการเกษตรได้ทำหนังสือกล้วยโบราณ พื้นบ้านภาคใต้

(ส่วนหนึ่งของพระราชนิพนธ์ คำนิยม)

 

สารบัญ

พระราชนิพนธ์ คำนิยม

คำนิยม

คำนำผู้เขียน

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 ปรัชญาการศึกษา 41 ปี : พระราชทานการทรงสอนให้ผู้เรียนมีความสุข

บทที่ 3 41 ปี ทูลกระหม่อมอาจารย์ : ตามเสด็จฯ ทัศนศึกษาและเข้าใจโลกกว้าง

บทที่ 4 41 ปี ทูลกระหม่อมอาจารย์ : ทหารกับการพัฒนาประเทศ

บทที่ 5 41 ปี ทูลกระหม่อมอาจารย์ : การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

บทที่ 6 41 ปี ทูลกระหม่อมอาจารย์ : พระราชภารกิจด้านการให้บริการทางวิชาการ

บทที่ 7  41 ปี ทูลกระหม่อมอาจารย์ : พระราชภารกิจด้านการวิจัยและการรวบรวมจัดเก็บหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยจากต่างประเทศ

บทที่ 8 โครงการวิจัยและการสัมมนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 40 ปี ทูลกระหม่อมอาจารย์ เรื่อง 70 ปี ไทยกับสงครามเกาหลี และ 41 ปี ทูลกระหม่อมอาจารย์ เรื่อง 54 ปี การก่อตั้ง อาเซียนและปฎิกิริยาจากโลกมหาอำนาจและเพื่อนบ้าน: มุมมองจากเอกสารหอจดหมายเหตุต่างกระเทศและนักวิชาการอาวุโส

บทที่ 9 41 ปี ทูลกระหม่อมอาจารย์ : ปรัชญาการทรงสอนศาสตร์ความมั่นคงใน 4 ทศวรรษ

บทที่ 10 บทสรุป

ประวัติผู้เขียน

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:“พระสไตล์” การทรงสอนประวัติศาสตร์ รวมข้อเขียนเฉลิมพระเกียรติ “๔๑ ปี ทูลกระหม่อมอาจารย์”
คะแนนของคุณ