Kledthai.com

ตะกร้า 0

จากแฟ้มเอกสารลับที่สุด : เผย “ข้อมูลใหม่” ทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (NARA)

ISBN: 9786165825061

ผู้แต่ง : พันเอก ดร.สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 มิถุนายน 2564

จำนวนหน้า : 276

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786165825061
ราคาพิเศษ ฿441.00 ราคาปรกติ ฿490.00

เผย “เอกสารลับ-ลับที่สุด-ลับสุดยอด” (Very Secret, Top Secret) ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (NARA)ที่จะทำให้การอธิบายประวัติศาสตร์ภายในของไทยสมัยสงครามโลกฯ เปลี่ยนไป

เอกสารลับลับที่สุดของญี่ปุ่น ช่วยปิดจุดอ่อนวิจัยทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยสงครามโลก ฯ

1) กรณีการเคลื่อนไหวของกองทัพไทยเข้าสู่บริเวณตอนเหนือประชิดชายแดนของประเทศจีน และข้อสงสัยการติดต่ออย่างลับๆระหว่างทหารไทยกับฝ่ายจีน

2) กรณีจอมพล ป. พิบูลสงคราม ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ไม่ยอมออก 

3) กรณีฝ่ายญี่ปุ่นได้พยายามชักชวนให้จอมพล ป.พิบูลสงคราม เดินทางไปญี่ปุ่นหลายครั้ง แต่จอมพล ป. ก็บ่ายเบี่ยงเสมอ 

หลักฐานข้อค้นพบเหล่านี้อยู่ในหนังสือเรื่องนี้ทั้งหมดแล้ว “ข้อมูลใหม่” ที่มีคุณค่า มีความสำคัญ และจะมีผลต่อการรื้อถอนคำอธิบายประวัติศาสตร์ไทยสมัยสงครามโลกฯโดยเฉพาะเรื่องขบวนการเสรีไทย จาก “ตำนานเดิม” ไปสู่แนวทางใหม่อย่างมีน้ำหนักยิ่งขึ้น

เผย “เอกสารลับ-ลับที่สุด-ลับสุดยอด” (Very Secret, Top Secret) ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (NARA)ที่จะทำให้การอธิบายประวัติศาสตร์ภายในของไทยสมัยสงครามโลกฯ เปลี่ยนไป

เอกสารลับลับที่สุดของญี่ปุ่น ช่วยปิดจุดอ่อนวิจัยทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยสงครามโลก ฯ

1) กรณีการเคลื่อนไหวของกองทัพไทยเข้าสู่บริเวณตอนเหนือประชิดชายแดนของประเทศจีน และข้อสงสัยการติดต่ออย่างลับๆระหว่างทหารไทยกับฝ่ายจีน

2) กรณีจอมพล ป. พิบูลสงคราม ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ไม่ยอมออก 

3) กรณีฝ่ายญี่ปุ่นได้พยายามชักชวนให้จอมพล ป.พิบูลสงคราม เดินทางไปญี่ปุ่นหลายครั้ง แต่จอมพล ป. ก็บ่ายเบี่ยงเสมอ หลักฐานข้อค้นพบเหล่านี้อยู่ในหนังสือเรื่องนี้ทั้งหมดแล้ว “ข้อมูลใหม่” ที่มีคุณค่า มีความสำคัญ และจะมีผลต่อการรื้อถอนคำอธิบายประวัติศาสตร์ไทยสมัยสงครามโลกฯโดยเฉพาะเรื่องขบวนการเสรีไทย จาก “ตำนานเดิม” ไปสู่แนวทางใหม่อย่างมีน้ำหนักยิ่งขึ้น

 

สารบัญ

พระราชนิพนธ์ “คำนิยม” ในพลเอกหญิง ศ.เกียรติคุณ ดร.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คำนำผู้เขียน

บทที่ 1 บทนำ: การเรียนรู้ที่ถูกหลักการพัฒนาการศึกษาวิจัยอย่างสนุกและต่อเนื่องไม่รู้จบ

บทที่ 2 การค้นพบ ความหมายและความสำคัญ ของเอกสารลับ-ลับที่สุด-ลับสุดยอดจาก NARA

บทที่ 3 บันทึกนายเตียง ศิริขันธ์: กำเนิดเสรีไทยภายในประเทศและการต่อต้านเผด็จการทหาร

บทที่ 4 บันทึกคำให้การของนายกนต์ธีร์ ศุภมงคล: ที่มาของจำนวนพลพรรคเสรีไทยนับแสน

บทที่ 5 เอกสารลับ-ลับที่สุดของญี่ปุ่น: ช่วยปิดจุดอ่อนการวิจัยประวัติศาสตร์ไทยสมัยสงครามโลกฯ

บทที่ 6 บทสรุป: เอกสารต้นฉบับในฐานะเครื่องมือของการเรียนการสอนและศึกษาวิจัยทางประวัติศาสตร์

ประวัติผู้เขียน

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:จากแฟ้มเอกสารลับที่สุด : เผย “ข้อมูลใหม่” ทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (NARA)
คะแนนของคุณ