Kledthai.com

ตะกร้า 0

เรื่องเล่าจากทหารวิชาการอาวุโส : การค้นคว้าและอ่านเอกสารทางประวัติศาสตร์เพื่อสร้างคน สร้างชาติและสร้างทหารอาชีพ

ISBN: 9786165825030

ผู้แต่ง : พันเอก ดร.สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 มิถุนายน 2564

จำนวนหน้า : 256

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786165825030
ราคาพิเศษ ฿441.00 ราคาปรกติ ฿490.00

หนังสือที่ผู้เขียนได้เล่าเรื่องจากประสบการณ์ที่ไปค้นคว้าเอกสารลับ ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา (US National Archives, USNA หรือ National Archives & RecordsAdministration, NARA) ด้วยการสนับสนุนของกรมสมเด็จพระเทพฯ และได้ค้นพบ "เอกสารลับสุดยอด" ที่สร้างการอธิบายใหม่ทางประวัติศาสตร์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 

หนังสือเรื่องนี้.....นำเสนอพระราชปรัชญาประวัติศาสตร์ และการทรงสอนของพระองค์

“ทูลกระหม่อมอาจารย์” ของนักเรียนนายร้อย รร.จปร. เล่าประสบการณ์พร้อมแทรกข้อคิด 

ข้อตระหนัก ในเชิงการเรียนรู้ ทางประวัติศาสตร์ของผู้เขียนที่ได้ไปค้นอ่านเอกสารลับ-ลับสุดยอด จนพบ “ข้อมูลใหม่” ได้อย่างไรและจะตอบคำถามที่หลายคนสงสัยว่า การค้นเอกสารแต่ละครั้ง ตั้งเป้าอย่างไร มีวิธีการค้นคว้าและตัดสินว่าอะไรสำคัญ อะไรคือข้อมูลใหม่รวมถึงทำความเข้าใจเข้าถึงระบบของหอจดหมายเหตุต่างประเทศ

ส่วนหนึ่งในพระราชนิพนธ์ "คำนิยม" ในพลเอกหญิง ศ.เกียรติคุณ ดร.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

        "ข้าพเจ้าจึงคิดว่าเราควรไปคัดเลือกเอกสารจากต่างประเทศโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ

ประเทศไทยมา จึงส่งคณาจารย์กองประวัติศาสตร์ไปที่ต่างประเทศบ่อยเท่าที่จะพอมีกำลัง

ที่จะทำได้เพื่อให้ผู้ที่อาจจะไม่มีโอกาสไปวิจัยที่ต่างประเทศได้ประโยชน์เขียนงานเผยแพร่

ให้ความรู้สาธารณชน ข้าพเจ้าทำได้เพียงเท่านี้แต่ไม่ได้ส่งเสริมการใช้เอกสารเป็นรูปธรรม

พันเอก ดร.สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ เป็นอาจารย์กองประวัติศาสตร์ท่านหนึ่งที่ช่วยข้าพเจ้าคัดเลือกเอกสารในต่างประเทศ และเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการประชาสัมพันธ์ให้นักวิชาการได้เข้าถึง เรียนรู้และใช้ประโยชน์เอกสารที่ทุกๆ คนได้ข้ามน้ำข้ามทะเลไปคัดเลือกมาเพื่อให้มีผลงานที่ให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาและสาธารณชน ต่อไป การเขียนบทความหรือหนังสือวิชาการมีเรื่องของความคิดเห็นที่แต่ละคนมีความคิดของตน อาจไม่เหมือนผู้อื่นแต่ในแง่ข้อมูล น่าจะมีข้อมูลที่เที่ยงตรงมากที่สุดเท่าที่จะทำได้งานของพันเอก ดร.สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ ที่เขียนเล่มนี้เป็นการเผยแพร่ความรู้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ข้าพเจ้าจึงขออนุโมทนาในความพากเพียรให้มีหนังสือดีในบรรณพิภพของไทยอีกเล่มหนึ่ง"

หนังสือที่ผู้เขียนได้เล่าเรื่องจากประสบการณ์ที่ไปค้นคว้าเอกสารลับ ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา (US National Archives, USNA หรือ National Archives & RecordsAdministration, NARA) ด้วยการสนับสนุนของกรมสมเด็จพระเทพฯ และได้ค้นพบ "เอกสารลับสุดยอด" ที่สร้างการอธิบายใหม่ทางประวัติศาสตร์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 

หนังสือเรื่องนี้.....นำเสนอพระราชปรัชญาประวัติศาสตร์ และการทรงสอนของพระองค์

“ทูลกระหม่อมอาจารย์” ของนักเรียนนายร้อย รร.จปร. เล่าประสบการณ์พร้อมแทรกข้อคิด 

ข้อตระหนัก ในเชิงการเรียนรู้ ทางประวัติศาสตร์ของผู้เขียนที่ได้ไปค้นอ่านเอกสารลับ-ลับสุดยอด จนพบ “ข้อมูลใหม่” ได้อย่างไรและจะตอบคำถามที่หลายคนสงสัยว่า การค้นเอกสารแต่ละครั้ง ตั้งเป้าอย่างไร มีวิธีการค้นคว้าและตัดสินว่าอะไรสำคัญ อะไรคือข้อมูลใหม่รวมถึงทำความเข้าใจเข้าถึงระบบของหอจดหมายเหตุต่างประเทศ

สารบัญ

คำนำผู้เขียน

บทที่ 1 บทนำ : เรื่องเล่าจากประสบการณ์

บทที่ 2 ประวัติศาสตร์ของการไปค้นและอ่านเอกสารทางประวัติศาสตร์

บทที่ 3 เรื่องเล่าการค้นคว้าและอ่านเอกสารจาก NARA ที่ไม่เหมือนใคร

บทที่ 4 เป้าหมายของการค้นคว้าเอกสาร: การค้นพบ “ข้อมูลใหม่”

บทที่ 5 โอกาสและความเป็นไปได้: โชคช่วย ความขยันและการเตรียมตัว

บทที่ 6 การเตรียมตัวเตรียมใจก่อนไป NARA: รู้จริงสำคัญกว่าจินตนาการ

บทที่ 7 ประวัติศาสตร์นิพนธ์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามเย็น: โดยย่อ

บทที่ 8 ระบบการจัดเก็บเอกสารของ NARA: Civilian and Military

บทที่ 9 เอกสารชุด RG 59: เอกสารสำคัญเกี่ยวกับไทยและเพื่อนบ้าน

บทที่ 10 เอกสารชุด RG 226: การค้นพบ “ข้อมูลใหม่” สมัยสงครามโลกฯ

บทที่ 11 เอกสารชุด RG 457: แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับประวัติศาสตร์ไทยในสงครามโลกฯ

บทที่ 12 ข้อคิดจากนักวิชาการตะวันตก: ประวัติศาสตร์จากมุมมองของประเทศเล็ก

บทที่ 13 ข้อสรุปและการนำเสนอเอกสาร NARA ไปใช้ประโยชน์: การเสริมสร้างพลัง “ความคิดอ่าน”

บทที่ 14 ข้อคิดและบทส่งท้าย: วิชาประวัติศาสตร์กับการ “ลับสมอง”

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

ความคิดเห็นจากผู้อ่าน (1)

ความคิดเห็นจากผู้อ่าน (2)

ประวัติผู้เขียน

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:เรื่องเล่าจากทหารวิชาการอาวุโส : การค้นคว้าและอ่านเอกสารทางประวัติศาสตร์เพื่อสร้างคน สร้างชาติและสร้างทหารอาชีพ
คะแนนของคุณ