Kledthai.com

ตะกร้า 0

การทูตของไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา (ฉบับปรับปรุง)

ISBN: 9786164860254

ผู้แต่ง : สมจัย อนุมานราชธน

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ศยาม

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2563

จำนวนหน้า : 272

พร้อมส่ง
ISBN:
9786164860254
ราคาพิเศษ ฿243.00 ราคาปรกติ ฿270.00

ในสมัยกรุงศรีอยุธยา คือตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ (พระเชษฐา พ.ศ. ๒๐๓๔-๒๐๗๒) เป็นต้นมา ประเทศไทยได้มีความสัมพันธ์ทางการทูตทั้งชาติตะวันตกและเอเชียที่ได้เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรี โดยเฉพาะชาติตะวันตกที่มีความเคลือบแฝงในการล่าอาณานิยมและต้องการเผยแผ่คริสต์ศาสนาโดยมาในลักษณะการค้าขายซึ่งชาวต่างประเทศที่เข้ามานั้น มักจะเป็นนักผจญภัยแสวงหาโชคลาภและเป็นพ่อค้าไปในตัว รวมทั้งยังได้ตั้งสถานีการค้าขึ้น คือบริษัทอินเดียตะวันออก (East India Company) ของประเทศโปรตุเกส สเปน ฮอลันดา เดนมาร์ก อังกฤษ และฝรั่งเศส ซึ่งต่อมาทั้งไทยและชาติตะวันตกเหล่านี้ก็ได้มีการเจริญสัมพันธไมตรีทางการทูตโดยเฉพาะการทำอนุสัญญาขอสิทธิพิเศษทางการค้าเสรีอย่างเต็มที่ และขอตั้งศาลของตนขึ้นเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีในประเทศไทย ซึ่งเท่ากับก่อให้เกิดสิทธิสภาพนอกอาณาเขตขึ้นและเป็นการขัดต่ออธิปไตยของไทยโดยตรง นอกจากนี้ยังถูกชาวต่างชาติบางคน เช่น ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช คอนสแตนติน ฟอลคอน (Constantin Phaulcon) หรือเจ้าพระยาวิชเยนทร์ คบคิดกับชาวฝรั่งเศสเพื่อจะยึดครองและปกครองกรุงศรีอยุธยาแต่ไม่สำเร็จ ถูกสมเด็จพระเพทราชาสำเร็จโทษประหารชีวิตเสียก่อน เป็นต้น

การทูตของไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา (ฉบับปรับปรุง) ถือเป็นหนังสือที่เหมาะแก่การค้นคว้าอ้างอิงในทางวิชาการประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดียิ่ง โดยเฉพาะความสัมพันธ์ทางการทูตในสมัยอยุธยากาบชาติตะวันตกและเอเชีย คือประเทศโปรตุเกส สเปน ฮอลันดา เดนมาร์ก อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และอาหรับ

สารบาญ

คำนำสำนักพิมพ์
คำนำพิมพ์ครั้งที่ ๒
คำนิยม
คำนำนักเขียน
บทนำ
บทที่ ๑ การสัมพันธ์กับประเทศโปรตุเกส
บทที่ ๒ การสัมพันธ์กับประเทศฮอลันดา
บทที่ ๓ การสัมพันธ์กับประเทศสเปน
บทที่ ๔ การสัมพันธ์กับประเทศเดนมาร์ก
บทที่ ๕ การสัมพันธ์กาบประเทศญี่ปุ่น
บทที่ ๖ การสัมพันธ์กับประเทศอังกฤษ
ตอนที่ ๑ พ.ศ. ๒๑๕๕/ค.ศ. ๑๖๑๒-๒๑๖๙/๑๖๒๖
ตอนที่ ๒ พ.ศ. ๒๒๐๔/ค.ศ. ๑๖๖๑-๒๒๑๗/๑๖๗๔
ตอนที่ ๓ พ.ศ. ๒๒๑๗/ค.ศ. ๑๖๗๔-๒๓๑๗/๑๗๗๔
บทที่ ๗ การสัมพันธ์กับประเทศฝรั่งเศส
บทที่ ๘ การสัมพันธ์กับประเทศอิหร่าน
ภาคผนวก
ลำดับรัชกาลในสมัยกรุงศรีอยุธยาและเหตุการณ์ทางการทูตกับต่างประเทศ
เอกสารอ้างอิง

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:การทูตของไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา (ฉบับปรับปรุง)
คะแนนของคุณ