Kledthai.com

ตะกร้า 0

ตัวตนบุคคลและความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมไทย

ISBN: 9786164854123

ผู้แต่ง : ธีระ ธีรเวคิน

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : สมมติ

ปีที่พิมพ์ : 2562

จำนวนหน้า : 192

พร้อมส่ง
ISBN:
9786164854123
ราคาพิเศษ ฿225.00 ราคาปรกติ ฿250.00

ในวัฒนธรรมที่ชินกับการให้คนทำงานหนักมาก ๆ

โดยที่ไม่ได้นำองค์ประกอบสำคัญ ๆ ในด้านอื่นของชีวิตมา

พิจารณาด้วยนั้น ตัวตนของบุคคลในลักษณะนี้อาจกลายเป็นตัวตน

ประเภทที่มองว่า ตัวฉันต้องพร้อมที่จะไปทำงานให้เขาใช้ให้คุ้มและ

คุณภาพชีวิตก็ไม่ได้สำคัญมากนัก—บางส่วนจากบท ตัวตนที่เชื่อมโยง

กับสภาบันการศึกษาที่เคยได้เรียนมา

          ผู้ที่มักต้องการการใช้อำนาจมาก ๆ หรือต้องการที่จะ

ควบคุมอะไรต่าง ๆ อย่างเบ็ดเสร็จหรือเกือบเบ็ดเสร็จนั้น

ส่วนหนึ่งนั้นมีความเชื่อมโยงกับการขาดความเคารพตนเอง

หรือความนิยมในตนเองอันมาจากประสบการณ์บางอย่างในอดีต

—บางส่วนจากบท ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่อาจเป็นทางออก

ในการช่วยสร้างตัวตนใหม่

สารบัญ

  • ตัวตนของบุคคล
  • ประเทศไทยโดยภาพรวม
  • สถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะของความเชื่อมโยงกับตัวตนของทุก ๆ คน
  • ชาติพันธุ์หรือเผ่าพันธุ์
  • สำเนียงการพูดของแต่ละคน
  • ตัวตนในเชิงชาติพันธุ์ผสม (mixed race)
  • สัญชาติ
  • ตัวตนของคนต่างจังหวัด
  • ตัวตนของผู้ที่มีอายุมาก

ฯลฯ

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ตัวตนบุคคลและความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมไทย
คะแนนของคุณ