Kledthai.com

ตะกร้า 0

อุษาคเนย์: ประวัติศาสตร์ "อาเซียน" ฉบับประชาชน (ปกแข็ง)

ISBN: 9786164370753

ผู้แต่ง : เริงวุฒิ มิตรสุริยะ

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ศรีปัญญา

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 2 กันยายน 2562

จำนวนหน้า : 904

พร้อมส่ง
ISBN:
9786164370753
ราคาพิเศษ ฿675.00 ราคาปรกติ ฿750.00

หนังสืออีกเล่มที่ร้อยเรียงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของบ้านและเมืองในดินแดน "อุษาคเนย์" หรือเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ให้ภาพกำเนิดตั้งแต่การเคลื่อนไหวของผู้คนในถิ่นฐานแถบนี้ถึงการสร้างบ้านแปงเมืองในดินแดนทั้งแผ่นดินบก และแผ่นดินทะเล กับพัฒนาการที่ไม่เคยหยุดนิ่งในฐานะบ้านเมืองกลางเส้นเดินทางของโลกตะวันออกและตะวันตก กลางอารยธรรมอินเดียและจีนผ่านการเปลี่ยนแปลงและขีดเขียนให้ปรากฏในหน้าประวัติศาสตร์ผ่านห้วงแห่งการพัฒนาและตกต่ำ รวมทุกอย่างที่หล่อหลอมรวมกันกลายเป็นดินแดนอันน่าสนใจแห่งนี้ในรูปของเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจยิ่งเล่มหนึ่ง

สารบัญ

คำนำ
บทนำ

ภาคแรก ต้นธารแห่งประวัติศาสตร์ จากชนเผ่ามาเป็นอาณาจักร
บทที่ ๑ อุษาคเนย์ หรือสุวรรณทวีป ก่อนประวัติศาสตร์
บทที่ ๒ แรกรับอารยธรรมอินเดีย ความเปลี่ยนแปลงของ "อุษาคเนย์" ยุคต้น
บทที่ ๓ ฟูนัน และจามปา (หลินยี่) และกำเนิดอาณาจักรในอุษาคเนย์
บทที่ ๔ บ้านเมืองบนแหลมมลายู และหมู่เกาะในอินโดนีเซีย
บทที่ ๕ การเข้ามาของอิสลาม
บทที่ ๖ อาณาจักรเขมร (คริสต์ศตวรรษที่ ๙-๑๖)
บทที่ ๗ จักรวรรดิพม่า: จากพุกามถึงหงสาวดี
บทที่ ๘ จากอันนัม ถึงเวียดนาม

ภาคสอง บ้านเมืองยุคการค้าและสงคราม
บทที่ ๙ คนไทกับอาณาจักรไทย
บทที่ ๑๐ ราชอาณาจักรลาว
บทที่ ๑๑ การเข้ามาของชาติตะวันตก คริสต์ศตวรรษที่ ๑๕-๑๗
บทที่ ๑๒ ความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นเหนือภูมิภาคแผ่นดินบก ค.ศ. ๑๕๐๐-๑๙๐๐

ภาคสาม ยุคสมัยของการล่าอาณานิยมใหม่
บทที่ ๑๓ ฮอลันดากับการครอบครองอินโดนีเซีย
บทที่ ๑๔ อังกฤษกับการยึดครองพม่า
บทที่ ๑๕ เมื่ออังกฤษเข้าสู่มลายู
บทที่ ๑๖ ฝรั่งเศสครองอินโดจีน

ภาคสี่ กำเนิดชาตินิยม กับกู้เอกราช
บทที่ ๑๗ แนวคิดชาตินิยม และการถือกำเนิดขบวนการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บทที่ ๑๘ ญี่ปุ่นบุกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอกราชจากชาติอาณานิยม
บทที่ ๑๙ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังเอกราช
บทที่ ๒๐ บทสรุป "อุษาคเนย์"

บรรณานุกรม

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:อุษาคเนย์: ประวัติศาสตร์ "อาเซียน" ฉบับประชาชน (ปกแข็ง)
คะแนนของคุณ