Kledthai.com

ตะกร้า 0

ประวัติศาสตร์ประเทศในกลุ่มอาเซียน (2)

ISBN: 9786163203458

ผู้แต่ง : ดวงธิดา ราเมศวร์

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : กอแก้ว

ปีที่พิมพ์ : 2562

จำนวนหน้า : 239

พร้อมส่ง
ISBN:
9786163203458
ราคาพิเศษ ฿171.00 ราคาปรกติ ฿190.00

ทุก ๆ ประเทศในโลกล้วนแต่ต้องมีประวัติศาสตร์กันทั้งสิ้น และประวัติศาสตร์

ของทุกประเทศก็ไม่ได้เป็นเพียงแต่สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงรากเหง้าเผ่าพันธุ์ของประชาชาตินั้น ๆ

เท่านั้น แต่ยังถือเป็นบทเรียนสำหรับการดำเนินวิถีทางของประเทศต่อไปในอนาคตได้อย่าง

ถูกทิศทาง เพื่อให้ประเทศเกิดความเข้มแข็งและรวมเป็นชาติที่มีปึกแผ่นสมบูรณ์

          จากอดีตจนถึงปัจจุบันประวัติศาสตร์สังคมของทุก ๆ ชนชาติล้วนแต่มีรูปแบบและ

วัฒนาการซึ่งแตกต่างกันไปตามแต่พื้นฐานทางวัฒนธรรมและประเพณีของตน  แต่มีอยู่สิ่งหนึ่ง

ที่คล้ายกันหมดทุกสังคมก็คือความเจริญงอกงามของทุก ๆ สังคม...

สารบัญ

ประวัติศาสตร์เวียดนาม

   - อาณาจักรนามเวียต

   - อาณาจักรไตโกเวียต หรือไตเวียต

   - ยุคแบ่งแยกอาณาจักรเหนือ - ใต้

   - ราชวงศ์สุดท้ายกับการยึดครองของฝรั่งเศส

ประวัติศาสตร์มาเลเซีย

   - ยุคสมัยอาณาจักรเริ่มแรก

   - ยุคสมัยของรัฐสุลต่าน

   - มลายูภายใต้อำนาจอังกฤษ

   - มลายูระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และอิสรภาพ

ประวัติศาสตร์อินโดนีเซีย

   - อาณาจักรในยุคแรก ๆ

   - ยุคสมัยศาสนาอิสลาม

   - ยุคสมัยการยึดครองของชาวดัตช์

   - การประกาศอิสรภาพ

ประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์

   - อาณาจักรในยุคเริ่มแรก

   - การแผ่เข้ามาของศาสนาอิสลาม

   - ยุคสมัยการปกครองของชาวสเปน

   - ฟิลิปปินส์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

   - ถนนสู่ความเป็นเอกราช

ประวัติศาสตร์สิงคโปร์

   - สิงหปุระจุดเริ่มต้นของสิงคโปร์

   - สิงหปุระภายใต้อำนาจรัฐยะโฮร์

   - จุดกำเนิดของสิงคโปร์

   - สิงคโปร์กับเส้นทางสู่เอกราช

ประวัติศาสตร์บรูไน

   - รัฐสุลต่านบรูไน

    - การแผ่อิทธิพลของชาวอังกฤษ

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ประวัติศาสตร์ประเทศในกลุ่มอาเซียน (2)
คะแนนของคุณ