Kledthai.com

ตะกร้า 0

HEALTHY ALWAYS | สุขภาพดีตลอดไป

ISBN: 9786167982489

ผู้แต่ง : ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : openbooks

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 พฤศจิกายน 2563

จำนวนหน้า : 224

ซีรี่ส์:
สุขภาพดีตลอดไป
พร้อมส่ง
ISBN:
9786167982489
ราคาพิเศษ ฿315.00 ราคาปรกติ ฿350.00

It is health that is real wealth
and not pieces of gold and silver.
— Mahatma Gandhi —

ในเรื่องสุขภาพนั้น เราต้องพึ่งตัวเอง
จะว่าจ้างคนอื่นมาดูแลแทนไม่ได้ …
เพราะเมื่อวันที่ท่านอายุ 60 ปี หรือมากกว่านั้น
และสุขภาพเริ่มเสื่อมโทรม
จนเป็นข้อจำกัดต่อการดำเนินชีวิต
ท่านก็จะรู้ว่าเงินทองที่หามาและมีอยู่อย่างเหลือเฟือ
ไม่มีประโยชน์อะไรมากนัก

Healthy Always | สุขภาพดีตลอดไป
โดย ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ

จาก Healthy Aging | เกิด แก่ (ไม่)เจ็บ ตาย หนึ่งในหนังสือสุขภาพขายดีที่สุดแห่งปี 2019 บัดนี้ ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ ได้ก้าวต่อไปข้างหน้า ด้วยการค้นคว้างานวิจัยด้านสุขภาพจากแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยและน่าเชื่อถือที่สุด ผ่านการพิสูจน์ด้วยการลงมือปฏิบัติจนเกิดผลด้วยตนเอง จนนำมาสู่หนังสือเล่มใหม่ในปีนี้ อันมีชื่อว่า Healthy Always | สุขภาพดีตลอดไป

นอกจากเรื่องการรักษาสุขภาพแล้ว ดร.ศุภวุฒิยังพาผู้อ่านไปสู่ความรู้พื้นฐานเรื่องยีน ยารักษาโรคแก่ การบำบัดฟื้นฟูเซลล์ และการปรับกระบวนทัศน์เรื่องการแก่ตัว รวมทั้งการลดความเสี่ยงจากโรคสมองเสื่อมซึ่งมาพร้อมกับวัย

จะมีอะไรดีเท่ากับการมีที่ปรึกษา ผู้ยอมอ่านตำราและงานวิจัยวิทยาศาสตร์มากมาย แล้วสรุปออกมาเป็นคำอธิบายอันเรียบง่าย เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจและนำไปใช้ในการปฏิบัติ

ในวิกฤติอันยาวนานและเด่นชัดเช่นนี้ การมีสุขภาพที่ดีถือเป็นสินทรัพย์อันมีค่า ยิ่งกว่าสินทรัพย์และความมั่งคั่งใด เพราะปัญญาอันผ่องใสย่อมเกิดในร่างกายที่แข็งแรง

–––––––––––––––––––––––––
HEALTHY ALWAYS CONTENTS
–––––––––––––––––––––––––

INTRODUCTION: บทนำ
1. Good Health Is about a Good Lifestyle
สุขภาพดีเป็นเรื่องไลฟ์สไตล์

2. Diet Choices
ทางเลือกของการกิน

3. Walking and Running for Your Life
เดิน–วิ่ง สำคัญกับชีวิต

4. Good Sleep = Good Health
นอนหลับให้พอ นอนหลับให้ลึก

5. It’s in the Blood
มารู้จักร่างกายตัวเอง

6. Minimizing Dementia Risks
ลดความเสี่ยงโรคสมองเสื่อม

7. Aging Is a Disease That Could Be Treatable
ความแก่คือโรคที่กำลังจะรักษาได้

8. Know Your Genes
ความรู้พื้นฐานเรื่องยีน

9. Pills for Aging
ยารักษาโรคแก่

10. Therapy for Your Cells
บำบัดและฟื้นฟูเซลล์

11. Longevity: A Paradigm Shift
ปรับกระบวนทัศน์การแก่ตัว

EPILOGUE
บทส่งท้ายพิเศษเกี่ยวกับ COVID–19

Appendix
ภาคผนวก

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:HEALTHY ALWAYS | สุขภาพดีตลอดไป
คะแนนของคุณ