Kledthai.com

ตะกร้า 0

เลือกทางนี้ ( ดีกว่า ) ๑๒ วิธีเยียวยากายใจ

ISBN: 9786167755151

ผู้แต่ง : เทียนสี/นกขมิ้นเหลืองอ่อน

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : เครือข่ายพุทธิกา

ปีที่พิมพ์ : 2556

จำนวนหน้า : 69

พร้อมส่ง
ISBN:
9786167755151
ราคาพิเศษ ฿54.00 ราคาปรกติ ฿59.00
ารรักษาใจนั้นทำได้หลายอย่าง นอกจากการทำสมาธิและการเจริญสติซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีแล้ว ยังมีวิธีอื่นๆ ที่ทำได้ไม่ยาก อาทิ การจินตนาการในทางบวก การแผ่เมตตา การสวดมนต์ วิธีเหล่านี้ช่วยน้อมใจให้เป็นกุศล ทำให้ปล่อยวางความปวด หรือยอมรับความเจ็บป่วย โดยไม่ปฏิเสธผลักไสหรือรู้สึกเป็นลบ (ซึ่งมีแต่จะเพิ่มความทุกข์ให้มากขึ้น) วิธีการเหล่านี้ไม่เพียงช่วยเยียวยาใจและกาย ตลอดจนประสานกายกับใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันเท่านั้น หากยังช่วยสานสัมพันธ์ระหว่างเรากับผู้อื่นด้วย ในยุคที่ผู้คนไม่เพียงแต่แยกกายกับใจออกจากกันเท่านั้นหากยังแยกตนเองออกจาก ผู้อื่นจนรู้สึกโดดเดี่ยว การนำกายใจ และสัมพันธภาพ มาเชื่อมประสานกันให้แนบแน่น นับว่ามีความสำคัญอย่างมาก นี้คือจุดเด่นประการหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ ---- พระไพศาล วิสาโล
ารรักษาใจนั้นทำได้หลายอย่าง นอกจากการทำสมาธิและการเจริญสติซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีแล้ว ยังมีวิธีอื่นๆ ที่ทำได้ไม่ยาก อาทิ การจินตนาการในทางบวก การแผ่เมตตา การสวดมนต์ วิธีเหล่านี้ช่วยน้อมใจให้เป็นกุศล ทำให้ปล่อยวางความปวด หรือยอมรับความเจ็บป่วย โดยไม่ปฏิเสธผลักไสหรือรู้สึกเป็นลบ (ซึ่งมีแต่จะเพิ่มความทุกข์ให้มากขึ้น) วิธีการเหล่านี้ไม่เพียงช่วยเยียวยาใจและกาย ตลอดจนประสานกายกับใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันเท่านั้น หากยังช่วยสานสัมพันธ์ระหว่างเรากับผู้อื่นด้วย ในยุคที่ผู้คนไม่เพียงแต่แยกกายกับใจออกจากกันเท่านั้นหากยังแยกตนเองออกจาก ผู้อื่นจนรู้สึกโดดเดี่ยว การนำกายใจ และสัมพันธภาพ มาเชื่อมประสานกันให้แนบแน่น นับว่ามีความสำคัญอย่างมาก นี้คือจุดเด่นประการหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ ---- พระไพศาล วิสาโล
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:เลือกทางนี้ ( ดีกว่า ) ๑๒ วิธีเยียวยากายใจ
คะแนนของคุณ