Kledthai.com

ตะกร้า 0

ฮิวแมนนิจูด: แนวคิดและเทคนิคใหม่ในการดูแลคนในครอบครัว

ISBN: 9786163932761

แปลจากหนังสือ : Humanitude

ผู้แต่ง : อีฟส์ ฌีเนสเตอ,โรเซตต์ มาเรสก็อตติ,ฮนดะ มิวะโกะ

ผู้แปล : อนงค์ เงินหมื่น

สำนักพิมพ์ : SOOK Publishing

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 พฤษภาคม 2563

จำนวนหน้า : 144

สินค้าหมด
ISBN:
9786163932761
ราคาพิเศษ ฿198.00 ราคาปรกติ ฿220.00

ฮิวแมนนิจูด เป็นเทคนิคที่คำนึงถึง "ความเป็นมนุษย์" เสมอจะสื่อสารด้วยวิธีที่ทำให้ผู้ป่วยรับรู้ได้ว่า "คุณเป็นคนสำคัญ" ผ่านการผสมผสานหลัก 4 ประการของฮิวแมนนิจูด ได้แก่ "การสบตา" "การพูด" "การสัมผัส" และ "การจัดท่าทางในแนวตั้งตรง"
............
ประเทศไทยเราได้เริ่มมีการนำการดูแลแบบฮิวแมนนิจูดเข้ามาจัดอบรมให้แก่บุคลากร ผู้สนใจ และพัฒนาวิธีการดูแลนี้ใช้กับผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ อาทิ กลุ่มผู้มีภาวะสมองเสื่อม ภาวะพึ่งพิง ติดเตียง ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ช่วยเหลือตนเองลำบาก (เช่น หลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต) คนที่สนใจเรื่องผู้สูงอายุ การดูแล มีผู้สูงอายุในบ้าน ต้องดูแลคนในบ้าน..ห้ามพลาดหนังสือเล่มนี้ค่ะ!

- รศ.ดร.จิราพร เกศพิชญวัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ
คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญ

คำนำสำนักพิมพ์
คำนำ
บทนำ

บทที่ 1 ฮิวแมนนิจูดคืออะไร
บทที่ 2 การทำงานของความจำ
บทที่ 3 ลักษณะของผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมและการรับมือ
บทที่ 4 หลัก 4 ประการของฮิวแมนนิจูด
บทที่ 5 สร้างการดูแลให้เป็นเรื่องราว
บทที่ 6 สถานการณ์ที่พบบ่อยและวิธีการรับมือ

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ฮิวแมนนิจูด: แนวคิดและเทคนิคใหม่ในการดูแลคนในครอบครัว
คะแนนของคุณ