Kledthai.com

ตะกร้า 0

วิจัย-ใช้จริง

ISBN: 9786169289517

ผู้แต่ง : รศ.ดร. อนงค์นาฎ สมหวังธนโรจน์, ศ.ดร. นวดล เหล่าศิริพจน์, ศ.ดร. สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : สกสว.

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 ตุลาคม 2563

จำนวนหน้า : 272

ซีรี่ส์:
ศาสรต์แห่งการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
พร้อมส่ง
ISBN:
9786169289517
ราคาพิเศษ ฿225.00 ราคาปรกติ ฿250.00

เราควรทำศาสตร์แห่งการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ออกมาให้ได้ เพื่อหาทางนำไปสู่เป้าหมายที่ประเทศต้องการ ซึ่งก็คือการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยที่มีอยู่ - ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ

ปัญหาของสตาร์ทอัพคือ เราเดินทางจากต้นน้ำไปหาปลายน้ำไม่ได้ ส่วนหนึ่งเพราะกฎระเบียบของรัฐที่เป็นอุปสรรค ทำให้คนทำธุรกิจไปต่อไม่ได้ - ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

สารบัญ

- จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ: สถานการณ์ปัญหา และความท้าทายบนเส้นทางงานวิจัยไทย
- สิทธิและทรัพย์สินทางปัญญา: ฟันเฟืองสำคัญแห่งโลกวิจัยเชิงพาณิชย์
- สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี สะพานเชื่อมโลก วิจัย-ใช้จริง
- ระบบนิเวศแห่งนวัตกรรม: รากฐานมั่นคงจากภาครัฐสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
- ภารกิจและโจทย์ใหม่ของมหาวิทยาลัย สู่การบูรณาการความรู้ในโลกนวัตกรรม
- จากนวัตกรรมสู่ผลิตภัณฑ์: ต่อยอด วิจัย สู่ ใช้จริง ผ่านมุมมองภาคเอกชน
- เส้นทางสตาร์ทอัพไทย ความหวังใหม่แห่งวงการนวัตกรรม
- จากหิ้งสู่ห้าง ถอดบทเรียนขับเคลื่อนงานวิจัยสู่นวัตกรรมใหม่ด้านการแพทย์

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:วิจัย-ใช้จริง
คะแนนของคุณ