Kledthai.com

ตะกร้า 0

ความคลุมเครือ ความเคลือบแคลง เส้นแบ่งและพรมแดนในมนุษยศาสตร์

ISBN: 9789743159862

ผู้แต่ง : พิเชฐ แสงทอง : บรรณาธิการ

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ศยาม

ปีที่พิมพ์ : 2561

จำนวนหน้า : 472

พร้อมส่ง
ISBN:
9789743159862
ราคาพิเศษ ฿270.00 ราคาปรกติ ฿300.00

รวมบทความจากการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 10

ความคลุมเครือ ความเคลือบแคลง เส้นแบ่งและพรมแดนในมนุษยศาสตร์

ประกอบด้วยบทความวิจัยจำนวน 13 บทความ ที่คัดสรรจากบทความที่นำเสนอ
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ "เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 10" ณ
โรงแรมราชมังคลา สงขลา เมอร์เมด จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 19-20
กันยายน พ.ศ. 2559 บทความทั้งหมดต่างนำเสนอแง่มุมที่แสดงให้เห็นว่า
เพื่อให้คำตอบทางมนุษยศาสตร์มีชีวิตและสามารถแสดงตัวตนใน "ตลาด"
ได้อย่างมีความหมาย มนุษยศาสตร์ไม่อาจเดินไปข้างหน้าเพื่อทำตัวเองให้เด่นชัด
และแตกต่างจากศาสตร์อื่นๆ หากแต่ควรแสวงหาความเด่นชัดจากการสลาย
เส้นแบ่งของตัวตนกับศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่นๆ ด้วย ดังนั้นท่าทีอันสื่อถึง
ความไม่ชัด ไม่แน่นอน ไม่นิ่งและไม่ตายตัว จึงเป็นท่าทีที่ทำให้มนุษยศาสตร์
สามารถค้นพบความจริงที่สาขาพึงปรารถนาอีกแบบหนึ่ง อันสุดท้ายแล้วจะทำให้
สามารถทลายเส้นแบ่งและพรมแดนที่ปิดกั้นมนุษยศาสตร์ออกจากสิ่งที่เคย
เข้าใจว่า "ไม่ใช่มนุษยศาสตร์" จนสามารถสร้างภูมิทัศน์ทางวิชาการมนุษยศาสตร์
ที่เปลี่ยนไปในสากลโลกที่ไม่เคยหยุดนิ่ง

สารบัญ

คำนำจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

บทนำเสนอ: ข้ามไม่พ้นก็สลาย..พรมแดนในมนุษยศาสตร์

พิเชฐ แสงทอง

- เส้นแบ่งประเภทวรรณกรรมในนวนิยายเรื่อง Show Man โดย เจ.เอ็ม. คุซซี / พจนรรฏ สุทธิพินิจธรรม

- อัตลักษณ์แบบผสมผสานกลายพันธุ์ (Hybrid Identities) ของผู้หญิงมุสลิมปาตานี "สามรุ่น" ผ่านระบบการศึกษาแผนใหม่ ระหว่าง พ.ศ. 2500-2525 / ทวีลักษณ์ พลราชม

- กล่อมครรภ์: เมื่อครูเหลี่ยมฉีกยันต์กันผีเสนอเรื่องเพศและกามารมณ์กล่อมสังคมไทย ทศวรรษ 2450-2460 / อาชญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ

- ก่อนระบบกษัตริย์: ลัทธิผู้ก่อตั้ง จากการศึกษา เบลาะโข่ กะเหรี่ยง / ศรันย์ สมันตรัฐ

- กลายเป็นพื้นเมืองของประพันธกร: กิดลัต ตาฮิมิก และ Memories of Overdevelopment ภายใต้พหุนิยมทางวัฒนธรรมในฟิลิปปินส์ / นฤมล กล้าทุกวัน

- ประวัติศาสตร์จากจุดยืนของประชาชน: สถาบันประวัติศาสตร์แห่งชาติฟิลิปปินส์กับการเล่าเรื่องท้องถิ่นของชาติ / สิริฉัตร รักการ

ฯลฯ

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ความคลุมเครือ ความเคลือบแคลง เส้นแบ่งและพรมแดนในมนุษยศาสตร์
คะแนนของคุณ