Kledthai.com

ตะกร้า 0

ศัพท์และสูตรฟิสิกส์ (กลศาสตร์)

ISBN: 9786169228349

ผู้แต่ง : ผศ.นิมิตร ชื่นชม

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ไอยรา12

ปีที่พิมพ์ : 2558

จำนวนหน้า : 168

พร้อมส่ง
ISBN:
9786169228349
ราคาพิเศษ ฿86.00 ราคาปรกติ ฿95.00

ฟิสิกส์ (physics) เป็นภาษาลาตินแปลว่าการศึกษาธรรมชาติ "study of nature" หรือในภาษากรีกคือ ความรู้ในธรรมชาติ "knowledge" จึงเป็นการศึกษาเกี่ยวกับสสาร พลังงาน แรง การเคลื่อนที่และปฏิสัมพัทธ์ (interaction) ระหว่างปริมาณต่างๆ ซึ่งต้องใช้คณิตศาสตร์ เข้ามาช่วยในการคำนวณ ฟิสิกส์จึงเป็นวิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับการวัตปริมาณ ทางกายภาพ (physical quantity) ใช้วัตกับสิ่งไม่มีชีวิต แล้วสรุปเป็นหลักเกณฑ์ทฤษฏีและกฏ เพื่อนำไปสู่พัฒนาการในการสร้างเครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีการ ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ ต่อไป

ฟิสิกส์ (physics) เป็นภาษาลาตินแปลว่าการศึกษาธรรมชาติ "study of nature" หรือในภาษากรีกคือ ความรู้ในธรรมชาติ "knowledge" จึงเป็นการศึกษาเกี่ยวกับสสาร พลังงาน แรง การเคลื่อนที่และปฏิสัมพัทธ์ (interaction) ระหว่างปริมาณต่างๆ ซึ่งต้องใช้คณิตศาสตร์ เข้ามาช่วยในการคำนวณ ฟิสิกส์จึงเป็นวิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับการวัตปริมาณ ทางกายภาพ (physical quantity) ใช้วัตกับสิ่งไม่มีชีวิต แล้วสรุปเป็นหลักเกณฑ์ทฤษฏีและกฏ เพื่อนำไปสู่พัฒนาการในการสร้างเครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีการ ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ ต่อไป

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ศัพท์และสูตรฟิสิกส์ (กลศาสตร์)
คะแนนของคุณ