Kledthai.com

ตะกร้า 0

บทสนทนาว่าด้วยความยุติธรรม

ISBN: 9786168209332

ผู้แต่ง : ส.ศิวรักษ์,ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,เสมสิกขาลัย

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 มกราคม 2564

จำนวนหน้า : 160

ซีรี่ส์:
ชุดก้าวแรกสู่วิจารณญาณ
สินค้าหมด
ISBN:
9786168209332
ราคาพิเศษ ฿144.00 ราคาปรกติ ฿160.00

ประเด็นปัญหาว่าด้วยความยุติธรรมนับเป็นปัญหาที่สลับซับซ้อนอยู่ไม่น้อย เหล่านักปราชญ์นับแต่โลกยุคโบราณมาต่างขบคิดอภิปรายปัญหานี้กันมา โดยตลอด จวบจนปัจจุบัน..อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ได้กล่าวอย่างน่าสนใจว่า "ความยุติธรรมต้องฝึกให้คนกล้าหาญ ทางจริยธรรม ถ้าฝึกไม่ได้ถคือว่า ล้มเหลว"

...ยังได้ให้ตัวอย่างและระบบการฝึกฝนอบรมบุคคลากร(ในทางกฎหมาย) ที่น่าสนใจจากประเทศอังกฤษซึ่งท่านเป็นศิษย์เก่าไว้รวมไปถึงข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์อื่น ที่ท่านเห็นว่าเป็นตัวอย่างที่สำคัญของความกล้าหาญทางจริยธรรมที่ปรากฎขึ้นในสังคมของเราด้วย...

ประเด็นที่รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ หยิบยกขึ้นอภิปรายกลับตีตรงลงที่จุดบอดที่สุดของระบบการศึกษา วิชานิติศาสตร์ ในประเทศนี้ "ผมพูดเสมอว่า คณะนิติศาสตร์ มีแต่นักกฎหมายแต่ไม่มีนักนิติศาสตร์

...ความรู้และความถูกต้องสำคัญกว่าตัวบุคคลหรือพรรคพวกถ้าคุณ เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า คุณจะเห็นว่าสังคมไทยในวันนี้ยังเป็นสังคมบุคลาธิษฐาน ยึดตัวบุคคลและยึดพรรคพวกมากว่าหลักการและเหตุผล"

(จาคำนำของ ฐาปนันท์ นิพิฏกุล)

คำนำ ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล
คำปรารภ กิตติบดี ใยพูล

ภาค ๑ ว่าด้วย ความยุติธรรมทางกฏหมาย
โดย ส. ศิวรักษ์
๑ นิติศาสตร์กับความยุติธรรม
๒ ความยุติธรรมกับความกล้าหาญทางจริยธรรม
๓ มโนธรรมสำนึกกับความยุติธรรม
๔ ยุติธรรม และกล้าหาญทางจริยธรรม ในบริบไทย
๕ ศาสนาพุทธกับความยุติธรรม
๖ กระบวนทัศน์นิติศาสตร์สำหรับอนาคต

ภาค ๒ ว่าด้วยความยุติธรรมทางสังคม
โดย ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
๑ พวกมึงพวกกูที่ไร้สาระ
๒ ปัญหาหลักคือความเหลื่อมล้ำ ๕ ด้าน
๓ ปัจเจกหรือส่วนรวม
๔ ใครสร้างกฎหมายเพื่อใคร
๕ แก้ตรงไหนดี:สงคราม ๓ ด้าน
๖ ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
๗ รัฐแจกเงินตอบโจทย์หรือไม่
๘ ดอกเบี้ยธนาคาร และการลงทุนจากต่างประเทศ
๙ แก้ปัญหาความยากจนโดยรัฐ

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:บทสนทนาว่าด้วยความยุติธรรม
คะแนนของคุณ