Kledthai.com

ตะกร้า 0

นำและบริหารยามวิกฤต: บทเรียนจากโควิด-19

ISBN: 9786168198537

ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : บริษัท ซัคเซส พับลิชชิ่ง จำกัด

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 พฤศจิกายน 2563

จำนวนหน้า : 304

ซีรี่ส์:
ชุดผู้นำความสำเร็จ
พร้อมส่ง
ISBN:
9786168198537
ราคาพิเศษ ฿243.00 ราคาปรกติ ฿270.00

ถอดบทเรียนสำคัญในการนำและการบริหารยามวิกฤต ซึ่งผู้นำสามารถประยุกต์ใช้ได้กับวิกฤตต่าง ๆ ที่ต้องเผชิญได้ในอนาคต

คำนิยม
พระราชธรรมเมธี
ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์
ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ
ศ.วุฒิสร ตันไชย
ดร.บัณฑิต นิจถาวร
ศ.พิเศษ กิติพงษ์ อุรพีพัฒนพงศ์
รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์
ดร.สมชัย จิตสุชน

คำนำ

1 กันวิกฤต...การนำและการบริหารก่อนภาวะวิกฤต
- จับสัญญาณวิกฤตได้เร็วสุด
- รวบรวมข้อมูลได้เร็วสุด
- คาดการณ์วิกฤตได้เร็วสุด
- วางแผนป้องกันวิกฤตได้เร็วสุด
- ปฏิบัติการก่อนวิกฤตได้เร็วสุด
- รวมศูนย์ สารเดียว กระบวนการสื่อสารยามวิกฤต
- การสื่อสารของผู้นำ 'ก่อน' เผชิญวิกฤต
- ตระหนัก แต่ไม่ ตระหนก พาผู้ตามเผชิญวิกฤตแบบมีสติ

2 แก้วิกฤต...การนำและการบริหารในภาวะวิกฤต
- ผู้นำกับการบริหารในภาวะวิกฤต
- ผู้นำกับการตัดสินใจในภาวะวิกฤต
- ผู้นำในภาวะวิกฤต ต้อง มี และ ใช้ 'อภิมหาญาณ' ใน FABAI Model
- การติดตามความก้าวหน้ายามวิกฤต
- การแก้ปัญหารายวันยามวิกฤต
- ผู้นำกับการป้องกันการค้ากำไรเกินควรจากภาวะวิกฤต
- การจัดการโลจิสติกส์ในภาวะวิกฤต
- ผู้นำกับการบรรเทาทุกข์ยามวิกฤต
- ผู้นำกับการ 'คลายทุกข์ใจ' ยามวิกฤต
- 'เติมเต็ม' ขวัญกำลังใจ หน้าที่สำคัญของผู้่นำยามวิกฤต

3 กู้วิกฤต...การนำและการบริหารหลังภาวะวิกฤต
- การคาดการณ์อนาคตหลังภาวะวิกฤต
- การฟื้นฟูหลังภาวะวิกฤต
- การจัดทำคู่มือบทเรียนจากภาวะวิกฤต

บทส่งท้าย
บรรณานุกรม
ดรรชนี

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:นำและบริหารยามวิกฤต: บทเรียนจากโควิด-19
คะแนนของคุณ