Kledthai.com

ตะกร้า 0

PARTICIPATORY ARCHITECTURE FOR CHANGE (ร่วมเรียนเปลี่ยนแปง) ปกแข็ง

ISBN: 9786167923062

ผู้แต่ง : สถาบันอาศรมศิลป์

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : สถาบันอาศรมศิลป์

ปีที่พิมพ์ : 2561

จำนวนหน้า : 360

พร้อมส่ง
ISBN:
9786167923062
ราคาพิเศษ ฿450.00 ราคาปรกติ ฿500.00

"ร่วม เรียน เปลี่ยน แปง" สถาปัตยกรรมอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการเปลี่ยนแปลงสะท้อนให้เห็นถึงสหวิทยาการที่มีนวัตกรรมและการเรียนการสอนสถาปัตยกรรมโดยใช้ปัญหาเป็นพื้นฐานของสถาบันอาศรมศิลป์ การรวมเอาเป้าหมายทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้ากับการเรียนการสอน และการยอมรับว่าการสร้างชุมชนและสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเมือง นับเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจและแตกต่างจากวิธีการที่ใช้กันทั่วไป โครงการคลองตาก๊กและโครงการเจ้าคำผงเป็นตัวอย่างของกรณีศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมของสถาบันอาศรมศิลป์ ซึ่งได้เสนอวิธีการทำความเข้าใจความซับซ้อนในประเด็นปัญหาของเมืองทั้งทางปฏิบัติและทางจริยธรรมเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจเข้าไปมีส่วนในการสร้างความเปลี่ยนแปลง

สำหรับผู้ที่กำลังมองหาทางเลือกใหม่ๆ ให้กับการปฏิบัติวิชาชีพหรือการศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรม หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง

นาบีล แฮมดี
ศาสตราจารย์กิตติคุณ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด บรูคส์

สารบัญ

บทนำ

- การพัฒนาและฟื้นฟูชุมชน
- โครงการบ้านมั่นคง ชุมชนตาก๊ก
- โครงการบ้านมั่นคง ชุมชนท่าวัง
- โครงการบ้านมั่นคง ชุมชนสร้างตนเอง
- โครงการพื้นที่สุขภาวะ เพื่อสังคมผู้สูงอายุ ตำบลเขาทอง
- โครงการบ้านมั่นคง ชุมชนลูกหลานเจ้าคำผง
- การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม-ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
- โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัดคูเต่า
- โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนริมน้ำจันทบูร
- การออกแบบสถาปัตยกรรม
- สถาบันอาศรมศิลป์
- สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
- สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้
- ผังแม่บทและอาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ลานกีฬาพัฒน์ ๑ เคหะคลองจั่น
- โครงการบ้านเดียวกัน
- หอศิลป์ไม้ไผ่

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:PARTICIPATORY ARCHITECTURE FOR CHANGE (ร่วมเรียนเปลี่ยนแปง) ปกแข็ง
คะแนนของคุณ