Kledthai.com

ตะกร้า 0

วิวัฒนาการรัฐอังกฤษ ฝรั่งเศส ในกระแสเศรษฐกิจโลก จากระบบฟิวดัลถึงการปฏิวัติ

ISBN: 9786167667706

ผู้แต่ง : กุลลดา เกษบุญชู มี้ด

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ฟ้าเดียวกัน

ปีที่พิมพ์ : 2561

จำนวนหน้า : 352

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786167667706
ราคาพิเศษ ฿338.00 ราคาปรกติ ฿375.00

แนวการวิเคราะห์ของหนังสือเล่มนี้คือ วิวัฒนาการรัฐนั้นเกิดจากการที่รัฐมีปฏิสัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจโลก ซึ่งได้แก่ ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ผู้เขียนได้เลือกศึกษารัฐอังกฤษและฝรั่งเศส ซึ่งเป็นต้นแบบของวิวัฒนาการรัฐสองรูปแบบนั่นคือรัฐอังกฤษมีวิวัฒนาการระบบทุนนิยมที่ก้าวหน้าที่สุดและได้เป็นต้นแบบของระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาแห่งแรกของโลก ส่วนฝรั่งเศสเป็นต้นแบบของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึ่งนำมาสู่การปฏิวัติทางสังคมที่ทุกชนชั้นมีส่วนร่วม อันได้แก่การปฏิวัติฝรั่งเศส ค.ศ. 1789

กุลลดา เกษบุญชู มี้ด  (คำนำผู้เขียน)

หนังสือ วิวัฒนาการรัฐอังกฤษ ฝรั่งเศส ในกระแสเศรษฐกิจโลก จากระบบฟิวดัลถึงการปฏิวัติ เล่มนี้นั้น เป็นงานที่คลาสสิกที่เป็นตำราพื้นฐานสำหรับผู้ที่สนใจประเด็นเรื่องรัฐและวิวัฒนาการรัฐเปรียบเทียบ ความพิเศษของหนังสือเล่มนี้คือการเป็น “เครื่องมือในการประสานประสบการณ์” ระหว่างอังกฤษและฝรั่งเศส และส่งผ่านสู่บทเรียนสำหรับประเทศไทย

ชัยวุฒิ ตันไชย (บทบรรณาธิการ)

บทที่ 1 ระบบฟิวดัล
บทที่ 2 การฟื้นฟูเศรษฐกิจเงินตรา การเกิดเมือง และผลกระทบต่อระบบฟิวดัล
บทที่ 3 รัฐในระบบฟิวดัลยุคหลัง
บทที่ 4 การสิ้นสุดของยุคกลางและวิวัฒนาการรัฐ
บทที่ 5 การขยายพรมแดนของระบบเศรษฐกิจโลก และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม
บทที่ 6 รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ฝรั่งเศส
บทที่ 7 รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์อังกฤษ
บทที่ 8 การปฏิวัติอังกฤษ
บทที่ 9 การปฏิวัติฝรั่งเศส
บทที่ 10 อังกฤษและฝรั่งเศส : สงครามและการสร้างรัฐ

- บทสรุป

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:วิวัฒนาการรัฐอังกฤษ ฝรั่งเศส ในกระแสเศรษฐกิจโลก จากระบบฟิวดัลถึงการปฏิวัติ
คะแนนของคุณ