Kledthai.com

ตะกร้า 0

ฟ้าเดียวกัน ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560

ISBN: 9786167667584

ผู้แต่ง : ไทยแลนด์ 10.0, ชาวนาการเมือง, ปาตานี

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ฟ้าเดียวกัน

ปีที่พิมพ์ : 2560

จำนวนหน้า : 149

พร้อมส่ง
ISBN:
9786167667584
ราคาพิเศษ ฿153.00 ราคาปรกติ ฿170.00

หากจะอ่านหนังสือโลกของคนไร้บ้านในปัจจุบัน จำเป็นต้องตระหนนักถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปจากเรื่องเล่าต่างๆ ในหนังสือ แต่มิได้หมายความว่า หนังสือเล่มนี้จะตกยุคสมัย แม้รายละเอียดจะเปลี่ยนไป แต่โดยภาพรวมหนังสือเล่มนี้ยังให้ภาพชีวิตของคนไร้บ้านที่ยังคงดำรงอยู่ ผู้เขียนมีความยินดีที่ได้ทราบว่า หนังสือเล่มนี้ ถูกนำไปใช้เป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนในหลายสาขาข้ามพ้นพรมแดนของสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ไม่ว่าจะเป็นรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภาษาไทย โดยเฉพาะบรรดาวิชาการที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีวิจัย อาจจะด้วยเพราะในแวดวงวิชาการไทย ไม่ใคร่จะมีงานใช้แนวทางการศึกษาแบบที่เรียกว่า การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม (participant observation) อย่างจริงจังโดยเฉพาะการใช้วิธีการศึกษานี้ในสนามที่ผู้คนมีวิถีชีวิตแตกต่างกับตัวนักวิจัยอย่างมาก ซึ่งเรียกร้องการปรับเปลี่ยนตัวเองสูง

คำนำผู้เขียน

หากจะอ่านหนังสือโลกของคนไร้บ้านในปัจจุบัน จำเป็นต้องตระหนนักถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปจากเรื่องเล่าต่างๆ ในหนังสือ แต่มิได้หมายความว่า หนังสือเล่มนี้จะตกยุคสมัย แม้รายละเอียดจะเปลี่ยนไป แต่โดยภาพรวมหนังสือเล่มนี้ยังให้ภาพชีวิตของคนไร้บ้านที่ยังคงดำรงอยู่ ผู้เขียนมีความยินดีที่ได้ทราบว่า หนังสือเล่มนี้ ถูกนำไปใช้เป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนในหลายสาขาข้ามพ้นพรมแดนของสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ไม่ว่าจะเป็นรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภาษาไทย โดยเฉพาะบรรดาวิชาการที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีวิจัย อาจจะด้วยเพราะในแวดวงวิชาการไทย ไม่ใคร่จะมีงานใช้แนวทางการศึกษาแบบที่เรียกว่า การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม (participant observation) อย่างจริงจังโดยเฉพาะการใช้วิธีการศึกษานี้ในสนามที่ผู้คนมีวิถีชีวิตแตกต่างกับตัวนักวิจัยอย่างมาก ซึ่งเรียกร้องการปรับเปลี่ยนตัวเองสูง

คำนำผู้เขียน

 

สารบัญ

บรรณาธิการ                         สู่ไทยแลนด์ 10.0

ทัศนะวิพากษ์

วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร         ไทยแลนด์ 10.0 และปมขัดแย้งในระบบเศรษฐกิจการเมือง : บททดลองเสนอ

อานันท์ กาญจนพันธุ์            ทำไมถึงต้องอ่านหนังสือ ชาวนาการเมือง ระหว่างบรรทัด

เกษียร เตชะพีระ                   อ่าน ชาวนาการเมือง

เดชรัตน สุขกำเนิด                 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การเกษตรของไทยในรอบสองทศวรรษ :

                                                การวิเคราะห์ผ่านการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2536,2546 และ 2556

ทศพล ทรรศนกุลพันธ์           การแยกดินแดน(Secession) การปกครองตนเอง(Autonomous) และการกำหนด

                                                อนาคตตัวเอง(Self-Determination) ในราชอาณาจักรไทย

รอมฎอน ปันจอร์                   เผชิญ “สันติภาพ” สุดอันตราย : การเมืองของถ้อยคำใน “การขัดกันทางอาวุธ”

                                                ที่ชายแดนใต้/ปาตานี

ประวิตร โรจนพฤกษ์             เสรีภาพและความรับผิดชอบสื่อไทยในยุคเผด็จการทหารเป็นใหญ่

 

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ฟ้าเดียวกัน ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
คะแนนของคุณ