Kledthai.com

ตะกร้า 0

โลกของคนไร้บ้าน

ISBN: 9786167667553

ผู้แต่ง : บุญเลิศ วิเศษปรีชา

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ฟ้าเดียวกัน

ปีที่พิมพ์ : 2560

จำนวนหน้า : 183

พร้อมส่ง
ISBN:
9786167667553
ราคาพิเศษ ฿207.00 ราคาปรกติ ฿230.00

หากจะอ่านหนังสือโลกของคนไร้บ้านในปัจจุบัน จำเป็นต้องตระหนักถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปจากเรื่องเล่าต่างๆ ในหนังสือ แต่มิได้หมายความว่าหนังสือเล่มนี้จะตกยุคสมัย แม้รายละเอียดจะเปลี่ยนไป แต่โดยภาพรวมหนังสือเล่มนี้ยังให้ภาพชีวิตของคนไร้บ้านที่ยังดำรงอยู่ ผู้เขียนมีความยินดีที่ได้ทราบว่า หนังสือเล่มนี้ ถูกนำไปใช้เป็นเอกสารประกอบลการรียนการสอนในหลายสาขาข้ามพ้นพรมแดนของสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาไม่ว่าจะเป็นรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมสมเคราะห์ศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภาษาไทย โดยเฉพาะบรรดาวิชาที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีวิจัย อาจจาด้วยเพราะในแวดวงวิชาการไทย ไม่ใคร่จะมีงานที่ใช้แนวทางการศึกษาแบบที่เรียกว่า การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม (participant observation) อย่างจริงจัง โดยเฉพาะการใช้วิธีการศึกษานี้ในสนามที่ผู้คนมีวิถีชีวิตแตกต่างกับตัวนักวิจัยอย่างมาก ซึ่งเรียกร้องการปรับเปลี่ยนตัวเองสูง

บุญเลิศ วิเศษปรีชา (คำนำผู้เขียน)

ส่วนใหญ่ของคนเหล่านี้มี “อาชีพ” หมายถึงกิจกรรมที่ทำแล้วมีกินหรือได้เงิน ที่ทำกันมากคือเก็บ “ของเก่า” ขาย ของเก่าหมายถึงสิ่งที่คนอื่นทิ้งเป็นขยะ เช่น กระป๋องน้ำอัดลม ถุงพลาสติก กระดาษ เป็นต้น นอกจากเอาไปขายต่อโดยตรงแล้ว บางครั้งก็ “สร้างมูลค่าเพิ่ม” ให้แก่สินค้าของเขาด้วย เช่น เอาพลาสติกมาต่อกันด้วยกาวเป็นแผ่นๆ ไว้ขายแก่คนที่มาเที่ยวดูมหรสพกลางแจ้งไว้รองนั่ง บางคนลงทุนไปซื้อพลาสติกจากโรงงานมาตัดก็มี ซึ่งได้ราคาดีกว่า

คนไร้บ้านจึงประกอบอาชีพที่ช่วยจรรโลงเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมเอาไว้ด้วย ไม่ต่างจากผู้ใช้แรงงาน ขายสินค้า หรือรับจ้างเป็นนักการเมืองแต่อย่างใด มีอาชีพต่างๆ หลากหลาย ซึ่งเชื่อมต่อด้วยกันจนทำให้เศรษฐกิจและสังคมเดินไปได้

บทกล่าวนำ (นิธิ เอียวศรีวงศ์)

 บทที่ 1

  • จาก “คนเร่ร่อน” ถึง “คนไร้บ้าน”

บทที่ 2

  • เปิดประตูสู่โลกของคนไร้บ้าน

บทที่ 3

  • กว่าจะมาเป็นคนไร้บ้าน

บทที่ 4

  • การใช้ชีวิตรอดบนท้องถนน

บทที่ 5

  • วังวนของชีวิตคนไร้บ้าน

บทที่ 6

  • คนไร้บ้าน : ปรากฏการณ์ที่สังคมไทยต้องยอมรับ
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:โลกของคนไร้บ้าน
คะแนนของคุณ