Kledthai.com

ตะกร้า 0

ทฤษฏีกับการวิจารณ์ศิลปะ : ทัศนะของนักวิชาการไทย

ISBN: 9786167184722

ผู้แต่ง : รื่นนฤทัย สัจจพันธุ์

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : นาคร

ปีที่พิมพ์ : 2560

จำนวนหน้า : 688

พร้อมส่ง
ISBN:
9786167184722
ราคาพิเศษ ฿504.00 ราคาปรกติ ฿560.00

หนังสือ ทฤษฏีกับการวิจารณ์ศิลปะ : ทัศนะของนักวิชาการไทย เป็นความพยายามของโครงการวิจัยการวิจารณ์ที่จะนำเสนอองค์ความรู้ ข้อคิดและความเห็นในเรื่องทฤษฏีการวิจารณ์เพื่อประโยชน์ในแวดวงการศึกษาและแวดวงศิลปะสาขาต่างๆ

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยบทความ 13 บท หลายบทความกล่าวถึงทฤษฏีและการนำทฤษฏีไปใช้ในการวิจารณ์ หลายบทความเป็นความคิดเห็นเชิงทฤษฏีถึงความสัมพันธ์ของศิลปะกับบริบททางสังคม หลายบทแสดงความพยายามสร้างทฤษฏีขึ้นจากองค์ความรู้ที่มีรากฐานของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยและมีบทความของนักวิชาการนอกสาขาของโครงการวิจัยที่ใช้ทฤษฏีหรือสร้างทฤษฏีของตนอันเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจยิ่งสำหรับนักวิจารณ์และนักวิชาการด้านศิลปะ

สารบัญ


คำนำบรรณาธิการ

 

- ข้อคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับบทบาทของทฤษฏีในกระบวนการวิจัยทางมนุษยศาสตร์ / เจตนา นาควัชระ

- ทฤษฏีวรรณคดีสันสกฤต อีกมุมมองหนึ่ง / กุสุมา รักษมณี

- มโนทัศน์เรื่องวรรณคดีในภูมิปัญญาไทย / ดวงมน จิตร์จำนงค์

- ข้อสังเกตบางประการในการวิจารณ์ดนตรีไทย / รังสิพันธุ์ แข็งขัน

- คืนการเมืองให้ศิลปะ / บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ

- การใช้ทฤษฎีในงานโบราณคดีไทย / รัศมี ชูทรงเดช

- การวิจารณ์วรรณกรรมแนวนิเวศ (Ecocriticism): บทแนะนำเบื้องต้น / ดารินทร์ ประดิษฐ์ทัศนีย์

ฯลฯ

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ทฤษฏีกับการวิจารณ์ศิลปะ : ทัศนะของนักวิชาการไทย
คะแนนของคุณ