Kledthai.com

ตะกร้า 0

(ปกแข็ง) ประวัติศาสตร์ความคิดนิติปรัชญา พิมพ์ครั้งที่ ๒ แก้ไขปรับปรุง

ISBN: 9786167158990

ผู้แต่ง : วรเจตน์ ภาคีรัตน์

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : อ่าน

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

จำนวนหน้า : 544

ซีรี่ส์:
วรเจตน์ ภาคีรัตน์
สินค้าหมด
ISBN:
9786167158990
ราคาพิเศษ ฿540.00 ราคาปรกติ ฿600.00

ถึงแม้ว่าโดยหลักแล้วผู้เขียนมุ่งหวังให้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสืออ่านประกอบการบรรยายวิชานิติปรัชญาของผู้เขียนที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่หากหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ศึกษาวิชานิติศาสตร์ วิชาปรัชญา หรือวิชาการทางสังคมศาสตร์สาขาต่างๆ ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนทั่วไปที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับปรัชญาและกฎหมาย ผู้เขียนจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง หวังว่าหนังสือ ประวัติศาสตร์ความคิดนิติปรัชญา เล่มนี้จะช่วยทำให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจ เห็นความหลากหลายในทางความคิดเกี่ยวกับการตอบคำถามที่เป็นปัญหารากฐานของกฎหมายมากขึ้น มีความรอบรู้ มีโลกทัศน์และมีจิตใจที่กว้างขวางขึ้นและหวังว่างานเขียนเรื่องนี้จะช่วยสร้างเสริมเติมแต่งสิ่งที่ยังขาดอยู่ในวงวิชาการทางนิติปรัชญาในประเทศไทยแม้จะเพียงเล็กน้อยก็ตาม
--บางตอนจากคำนำในการพิมพ์ครั้งแรก

แม้กระนั้นในฐานะที่เป็นผู้สอนวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง และนิติปรัชญา การรับบทบาทจำเลยในคดีลักษณะเช่นนี้ก็มีด้านที่ท้่าทายอยู่ และเป็นโอกาสอันดีที่จะนำปัญหาทางกฎหมายอันเชื่อมโยงกับแนวความคิดในทางนิติปรัชญาไปสู่ทางปฏิบัติ นั่นคือ ปัญหาว่าประกาศ คสช. ที่กำหนดโทษทางอาญาแก่บุคคลที่ไม่ไปรายงานตัวตามคำสั่งซึ่งกำหนดขึ้นภายหลังจากที่ คสช. เข้าช่วงชิงอำนาจรัฐโดยใช้กำลังทหารถือเป็นกฎหมายหรือไม่ ถ้าหากเป็นกฎหมายแล้วจะใช้ับังคับได้หรือไม่ เพียงใด
--บางตอนจากคำนำในการพิมพ์ครั้งที่ ๒

เมื่อพิจารณาจากเหตุการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย ที่เกิดการล้มล้างรัฐธรรมนูญและการแย่งชิงอำนาจรัฐหรือการรัฐประหารหลายครั้งหลายหน เราจะพบว่าบรรดานักกฎหมายที่เข้าไปรับใช้คณะรัฐประหาร ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้เข้าไปเพราะมีทัศนะหรือจุดยืนทางนิติปรัชญา แต่เข้าไปเพราะทัศนะทางการเมืองหรือเข้าไปเพราะแสวงหาผลประโยชน์หรืออำนาจ...อาจกล่าวได้ว่า นักกฎหมายไทยที่เข้าไปรับใช้อำนาจของคณะรัฐประหาร ไม่อาจจัดว่ามีความคิดทางนิติปรัชญาในสำนักไหนได้ทั้งสิ้น ความคิดหลักของนักกฎหมายเหล่านี้ ซึ่งก็คือการรับใช้อำนาจ ไม่มีทางจะถือเป็นสำนักความคิดทางนิติปรัชญาได้
--บางตอนจากบทที่ ๙

คำนำฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒
คำนำฉบับพิมพ์ครั้งแรก
บทนำ

บทที่ ๑ การอุบัติขึ้นของนิติปรัชญาและนิติปรัชญาในยุคเริ่มต้น
บทที่ ๒ นิติปรัชญาโสฟิสต์
บทที่ ๓ กฎหมายและความยุติธรรม: ว่าด้วยปรัชญาของโสคราตีส เพลโต และอาริสโตเติล
บทที่ ๔ นิติปรัชญาสโตอิกและนิติศาสตร์โรมัน
บทที่ ๕ นิติปรัชญาสมัยกลาง
บทที่ ๖ นิติปรัชญาช่วงรอยต่อระหว่างสมัยกลางและสมัยใหม่
บทที่ ๗ นิติปรัชญาสมัยใหม่ (ช่วงแรก)
บทที่ ๘ นิติปรัชญาสมัยใหม่ (ช่วงหลัง)
บทที่ ๙ นิติปรัชญาปรายศตวรรษที่ ๑๘ และนิติปรัชญาในศตวรรษที่ ๑๙
บทที่ ๑๐ นิติปรัชญาในศตวรรษที่ ๒๐

บรรณานุกรม
ดัชนี

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:(ปกแข็ง) ประวัติศาสตร์ความคิดนิติปรัชญา พิมพ์ครั้งที่ ๒ แก้ไขปรับปรุง
คะแนนของคุณ