Kledthai.com

ตะกร้า 0

สร้างระบบเศรษฐกิจสังคมใหม่ ยุควิกฤตโควิด-19 (ปกอ่อน)

ISBN: 9786165771771

ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์วิทยากร เชียงกูล

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : มูลนิธิ สถาบันวิชาการ 14 ตุลา

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 มีนาคม 2564

จำนวนหน้า : 179

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786165771771
ราคาพิเศษ ฿99.00 ราคาปรกติ ฿110.00

“สร้างระบบเศรษฐกิจสังคมใหม่ ยุควิกฤตโควิด-19”ที่เขียนโดย “รองศาสตราจารย์วิทยากร เชียงกูล” คือหนังสือที่ผู้เขียนใช้การบอกเล่าและเสนอมุมมองการวิเคราะห์ปัญหา และแนวทางปฎิรูปประเทศในยุคโควิด-19 โดยรวมถึงวิกฤตทางเศรษฐกิจสังคม วิกฤตทางระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมด้วย อีกทั้งยังลงลึกถึงรากเหง้าของระบบโครงสร้างเศษฐกิจ การเมือง และสังคมวัฒนธรรม เสนอทางเลือกที่ต่างจากกรอบคิดเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมอุตสาหกรรมการเมืองประชาธิปไตย ผ่านตัวแทนแบบตะวันตกอันคุ้นเคย โดยยึดแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งแบบทางสายกลาง

คำนำ

เกริ่นนำ

1.ปฏิรูปเศรษฐกิจและระบบนิเวศ

2.ปฏิรูปการเมืองและการบริหารจัดการสังคม

3.ปฏิรูปการศึกษาและสังคมด้านต่างๆ

4.ปฏิรูปวิธีคิด ทัศนคติ อุปนิสัยของพลเมือง

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:สร้างระบบเศรษฐกิจสังคมใหม่ ยุควิกฤตโควิด-19 (ปกอ่อน)
คะแนนของคุณ