Kledthai.com

ตะกร้า 0

บันทึกลับของ พันโท อรุณ เสรีไทย ๑๓๖

ISBN: 9786164860124

ผู้แต่ง : พ.ท. ม.จ.ศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท สวัสดิวัตน

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : สยามปริทัศน์

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 สิงหาคม 2562

จำนวนหน้า : 184

พร้อมส่ง
ISBN:
9786164860124
ราคาพิเศษ ฿135.00 ราคาปรกติ ฿150.00

"ข้าพเจ้าจึงได้มีจดหมายติดต่อนายวินสตัน เชอร์ชิลล์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษขณะนั้นว่า โลหิตหยาดสุดท้ายของคนไทยที่อยู่ในอังกฤษนี้จะต่อสู้ต่อไป และจะขอจัดตั้งคณะเสรีไทยกอบกู้ประเทศชาติ"

"คณะเสรีไทยซึ่งได้กระทำงานครั้งนี้ ต่างมีความตั้งใจว่าจะไม่มุ่งหวังหรือเรียกร้องการตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้นทุกคนมุ่งหวังที่จะกอบกู้ประเทศชาติเป็นสำคัญ และปรารถนาที่จะให้คนไทยทุกๆ คน รวมเป็นหน่วยเดียวกันและเป็นเสรีไทยด้วยกันทุกคน"

"ขอให้ลืมความหลังเสีย และขอให้มาช่วยกันทำงานให้แก่ชาติ มิฉะนั้น เราจะต้องแตกแยกกันอยู่เรื่อยๆ การเมืองของเราจะต้องใสสะอาด จะต้องไม่เป็นอย่างที่แล้วๆ มา..เพื่อสวัสดิภาพของประเทศชาติ และเพื่ออนุชนรุ่นหลังของเราจะได้ไม่ถือเอาเป็นแบบอย่างด้วย"

ม.จ.ศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท สวัสดิวัตน

สารบัญ

คำนำ
รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ
บทบรรณาธิการ
กษิดิศ อนันทนาธร

บันทึกลับของพันโท อรุณ เสรีไทย ๑๓๖

คำปรารภ
ม.ร.ว.สายสวัสดี สวัสดิวัตน
คำนำ (ในการพิมพ์ครั้งแรก)
ทศ พันธุมเสน

บันทึกลับของพันโท อรุณ เสรีไทย ๑๓๖
ม.จ.ศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท สวัสดิวัตน
. ในประเทศอังกฤษ
. กิจการที่ได้กระทำเมื่อถึงประเทศไทยแล้ว
. เหตุการเกี่ยวกับภายในประเทศ
. เหตุการณ์เกี่ยวกับต่างประเทศ
. ภาคผนวก:
เสรีไทยในอังกฤษให้สัมภาษณ์ผู้แทนหนังสือพิมพ์ในประเทศ

กิจกรรมรำลึก ๗๓ ปี วันสันติภาพไทย
คำกล่าวเปิดงาน
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์

คำกล่าวรำลึกจากตัวแทนนักศึกษา
. อุปนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
. ตัวแทนนักศึกษาชมรมมุสลิม
. ตัวแทนนักศึกษาชมรมคริสเตียน
. ตัวแทนนักศึกษาชมรมพุทธศาสตร์และประเพณี

การเสวนา เรื่อง "สันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลี"
. รองศาสตราจารย์ ดร.นภดล ชาติประเสริฐ
. รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ ฐานดี
. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติ ศรีแสงนาม
. อาจารย์ ดร.กรพนัช ตั้งเขื่อนขันธ์

แนะนำหนังสือของ วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:บันทึกลับของ พันโท อรุณ เสรีไทย ๑๓๖
คะแนนของคุณ