Kledthai.com

ตะกร้า 0

ระหว่างปริศนาและศรัทธา: ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ กับการเมืองมนุษย์ในศตวรรษที่ 21

ISBN: 9786164860087

ผู้แต่ง : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้แปล : จันจิรา สมบัติพูนศิริ,ประจักษ์ ก้องกีรติ: บรรณาธิการ

สำนักพิมพ์ : ศยามปัญญา

ปีที่พิมพ์ : มิถุนายน 2562

จำนวนหน้า : 584

พร้อมส่ง
ISBN:
9786164860087
ราคาพิเศษ ฿468.00 ราคาปรกติ ฿520.00

"ในโอกาสของการรำลึกถึงครูผู้มีความรักความศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมในการแสวงหาความรู้ คงไม่มีอะไรเหมาะสมไปกว่าการแสดงให้เห็นว่าเมล็ดพันธุ์ของความรักที่มีต่อความรู้ที่คนเป็นครูได้ปลูกฝังได้งอกเงยเติบโตไปอย่างไรบ้าง

ผ่านบทความของลูกศิษย์ทั้งหลายที่รวบรวมตีพิมพ์ในหนังสือเล่มนี้ หวังว่าผู้อ่านจะได้เห็นมรดกและคุณูปการทางความคิดของชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ที่มีต่อสังคมไทย และดังที่หนังสือเรื่อง ขุมทรัพย์ที่ปลายฝัน ได้บอกพวกเราไว้ในโลกของการเดินทาง ขุมทรัพย์อาจจะไม่ได้อยู่ที่ปลายทางเท่ากับอยู่ที่ 'ระหว่างทาง'

การเดินทางทางปัญญาย่อมมิใช่ข้อยกเว้น และหนังสือเล่มนี้คือดอกผลของโลกแห่งการเดินทางซึ่งครูและศิษย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับฉันมิตรมาตลอดเส้นทาง และการเดินทางนี้ยังคงดำเนินต่อไป.."

บางส่วนจาก บทนำบรรณาธิการ
"ชัยวัฒน์ สถาอานันท์: ครู ความรัก ความรู้"

สารบัญ

คำนำ
บทนำบรรณาธิการ

1. ปรัชญาและทฤษฎีการเมือง
- ว่าด้วยแนวคิดโลกราษฎร์นิยม / เกษม เพ็ญภินันท์
- อดีต ปัจจุบัน อันตราย / เดชา ตั้งสีฟ้า
- มิตรภาพในความยุติธรรม: บททดสอบอ่านการเมืองในการสร้างมิตรภาพของนักปรัชญาใน The Republic เล่มหนึ่ง ของเพลโต / อรรถสิทธิ์ สิทธิดำรง

2. ความรุนแรงและสันติวิธี
- ชาวนาฆ่าตัวตาย: รัฐ โครงสร้างเศรษฐกิจ และความรุนแรง / กาญจนา บุญยัง
- ต้านขวาประชานิยมด้วยสันติวิธี: ข้อเสนอทบทวนทฤษฎีปฏิบัติการไม่ใช่ความรุนแรง / จันจิรา สมบัติพูนศิริ
- ความรุนแรงที่แฝงฝังในกิจการเหมืองแร่อีสาน / จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์
- สามัญชนกับการแก้ปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงทางการเมือง: ทบทวนวรรณกรรมและกรณีศึกษาสันติสักขีพยานในต่างประเทศ / จุฬารัตน์ ดำรงวิถีธรรม
- ปีศาจวิทยากับสังคมการเมืองไทยร่วมสมัย / ศิวัช ศรีโภคางกุล

3. การเมืองและความมั่นคง
- 4 ด่านวาทกรรมสิทธิมนุษยชนไทย / เกษียร เตชะพีระ
- การปฏิรูปภาคความมั่นคงในบริบทไทย / ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์
- ประชาสังคมในประเทศไทย / นฤมล ทับจุมพล
- บทเรียนจากโครงการการบันทึกประวัติศาสตร์ 6 ตุลา / พวงทอง ภวัครพันธุ์
- นักรบสันติวิธี: ความคิดและประสบการณ์ของผู้นำทหารไทย / สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ

4. ความขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนใต้และมุสลิมศึกษา
- การสร้าง "พุทธรัฐ": ผลกระทบของนโยบายชาตินิยมพุทธต่อกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย / ชญานิษฐ์ พูลยรัตน์
- มนุษยธรรม ความเป็นกลาง และพื้นที่ปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานทางการแพทย์: ภายใต้บริบทความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ / ผกาวดี สุพรรณจิตวนา
- ทักษะวัฒนธรรม: สะพานของคนคุ้นเคยที่แปลกหน้า / แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง
- การเมืองของถ้อยคำและการผจญภัยของ "ปาตานี" ใน "ปัตตานี" / รอมฎอน ปันจอร์
- อิสลามกับการต่อสู้ของขบวนการปลดปล่อยปาตานีหลัง 2547 / รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช
- เส้นทางชีวิตบนทางอิสลามกับการสร้างสันติภาพ / สุชาติ เศรษฐมาลินี

5. ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ชีวิตและตัวตน
- ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ / สายพิณ ศุพุทธมงคล
- พื้นที่ของ ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ / จันจิรา สมบัติพูนศิริ

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ระหว่างปริศนาและศรัทธา: ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ กับการเมืองมนุษย์ในศตวรรษที่ 21
คะแนนของคุณ