Kledthai.com

ตะกร้า 0

คิดอย่างมิเชล ฟูโกต์ คิดอย่างวิพากษ์: จากวาทกรรมของอัตบุคคลถึงจุดเปลี่ยนของอัตตา

ISBN: 9786164860032

ผู้แต่ง : อานันท์ กาญจนพันธุ์

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ศยามปัญญา

ปีที่พิมพ์ : เมษายน 2562

จำนวนหน้า : 216

พร้อมส่ง
ISBN:
9786164860032
ราคาพิเศษ ฿189.00 ราคาปรกติ ฿210.00

อำนาจในที่นี้ไม่ได้เป็นสมบัติของใคร หรือหมายความว่าจะต้องมีใครหรือ ผู้มีอำนาจมาควบคุม เราจึงจะบังคับตัวเอง แต่อำนาจชีวะนี้ทำงานได้ แม้ไม่มีผู้มีอำนาจ มาบงการ คนเร ก็ยังต้องบังคับและกำกับตัวเอง เพราะผู้ควบคุมไม่ใช่เป็นหน่วยอะไร ที่มองเห็นได้ แต่เป็นระบอบความจริง

ความโดดเด่นของ คิดอย่างมิเชล ฟูโกต์ คิดอย่างวิพาก: จากวาทกรรมของอัตบุคคล ถึงจุดเปลี่ยนของอัตตา ที่ท่านกำลังอ่านนี้ มิได้มีเพียงความนิยมกันอย่างกว้างขวางในหมู่นักอ่านจนทำให้ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ต้องค้นคว้าและเขียนเพิ่มเติมจนกลายเป็นฉบับปรับปรุง พิมพ์ครั้งที่ 3 (ซึ่งเป็นหนังสือเล่มที่สามที่ผลิตขึ้นในชุด "ตำราสังคมศาสตร์เคล็ดไทย-สสมส.") เท่านั้น หากเป็นเพราะความรู้/ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ของผู้เขียนต่อนักคิดระดับโลกอย่างมิเชล ฟูโกต์

สารบัญ

ตำราสังคมศาสตร์เคล็ดไทย-สสมส.
เกี่ยวกับหนังสือ
คำนำ

บทที่1
บทนำ: การวิพากษ์ปัญหาของความรู้
บทที่ 2
มองความคิดของฟูโกต์ผ่านสำนักคิดร่วมสมัย
บทที่ 3
วิธีวิทยาแบบโบราณคดีของความรู้กับการวิเคราะห์วาทกรรม
บทที่ 4
วิธีวิทยาแบบวงศาวิทยากับการศึกษาประวัติศาสตร์
บทที่ 5
ปัญหาของอัตบุคคลกับวาทกรรมของอำนาจ
บทที่ 6
ปัญหาของอำนาจและความรู้ในฐานะวาทกรรม
บทที่ 7
ปัญหาของการปกครองในสังคมสมัยใหม่
บทที่ 8
ปัญหาของอัตตาและเพศวิถี
บทที่ 9
บทส่งท้าย: มนุษยนิยมเชิงวิพากษ์

บรรณานุกรม
ดัชนี
เกี่ยวกับผู้เขียน

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:คิดอย่างมิเชล ฟูโกต์ คิดอย่างวิพากษ์: จากวาทกรรมของอัตบุคคลถึงจุดเปลี่ยนของอัตตา
คะแนนของคุณ