Kledthai.com

ตะกร้า 0

From Farm to Market เกษตรพันธุ์ใหม่ เพื่อการค้าที่เป็นธรรม

ISBN: 9786164171510

ผู้แต่ง : สินีพร มฤคพิทักษ์: บรรณาธิการ

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : สกสว.

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 ตุลาคม 2563

จำนวนหน้า : 194

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786164171510
ราคาพิเศษ ฿135.00 ราคาปรกติ ฿150.00

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงการรวมตัวของเกษตรกรที่นำ "หลักคิด" ของสหกรณ์มาใช้ในการบริหารจัดการ

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงการรวมตัวของเกษตรกรที่นำ "หลักคิด" ของสหกรณ์มาใช้ในการบริหารจัดการ

สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรีใช้ "คิชฌกูฎโมเดล" แก้ปัญหาผลไม้ราคาตกต่ำโดยใช้ตลาดนำการผลิต ทำให้ขายได้ราคาต่อหน่วยสูงขึ้น ทั้งยังขยายตลาดได้กว้างกว่าเดิมส่วน "สามพรานโมเดล" เป็นการผสานโมเดลธุรกิจที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการ เกษตรกรและผู้บริโภคเข้าด้วยกันเพื่อขับเคลื่อนไปสู่สังคมอินทรีย์

"กลุ่มวิสาหกิจร่วมใจโนนค้อทุ่ง"
เกิดจากการรวมตัวกันของชาวนาที่พัฒนาตนเองกระทั่งกลายเป็นผู้ค้าส่งข้าวให้กับโรงแรม/บริษัทเอกชนซึ่งคู่ค้าต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนฤดูกาลเพาะปลูกว่าต้องการข้าวพันธุ์ใด จำนวนเท่าไร และกลุ่มฯ จะปลูกตามออเดอร์เท่านั้นขณะที่ "กลุ่มวิสาหกิจทุ่งทองยั่งยืน จ.สุพรรณบุรี" ก็มีลูกค้ารับซื้อข้าวอินทรีย์เป็นรายปีเช่นกัน

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:From Farm to Market เกษตรพันธุ์ใหม่ เพื่อการค้าที่เป็นธรรม
คะแนนของคุณ