Kledthai.com

ตะกร้า 0

การปฏิรูปการเมืองไทย : ฐานคิดและข้อเสนอว่าด้วยการออกแบบรัฐธรรมนูญ ฉบับประชาชน ปี 2540

ISBN: 9786164170100

ผู้แต่ง : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ปีที่พิมพ์ : 2560

จำนวนหน้า : 752

สินค้าหมด
ISBN:
9786164170100
ราคาพิเศษ ฿450.00 ราคาปรกติ ฿500.00

หนังสือ การปฏิรูปการเมืองไทย : ฐานคิดและข้อเสนอว่าด้วยการออกแบบรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ปี 2540 เล่มนี้ เป็นการนำรายงานวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอการปฏิรูปการเมืองไทย เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาการประชาธิปไตย

(คพป.) จำนวน 15 เล่ม ซึ่งตีพิมพ์ในนามสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

(สกว.) เมื่อปี พ.ศ. 2538 มาจัดพิมพ์ใหม่เป็นเล่มเดียว ในฐานะบทบันทึกประวัติศาสตร์ของการปฏิรูปการเมืองไทยบนฐานความรู้

ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ยังได้ชำระต้นฉบับใหม่ โดยจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ดังต่อไปนี้

  • รัฐธรรมนูญ
  • การเลือกตั้ง รัฐสภา ประชามติ
  • องค์กรอิสระ

งานวิจัยชุดนี้กลายเป็นหนึ่งในฐานคิดและข้อเสนอสำคัญบนเส้นทางปฏิรูปการเมืองไทย ผ่านการออกแบบรัฐธรรมนูญ ฉบับ “ประชาชน” ปี พ.ศ. 2540 แม้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 จะสิ้นสภาพบังคับใช้ไปร่วมทศวรรษแล้ว แต่ทุกครั้งที่มีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เนื้อหาและวิธีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 จะถูกอ้างอิงอยู่เสมอ ซึ่งเป็นเครื่องแสดงว่าแท้ในทางนิตินัยรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 จะสิ้นสภาพบังคับใช้ไปแล้ว แต่ในทางพฤตินัย รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 ยังคงเป็นหมุดหมายสำคัญและโลดแล่นอยู่ในการเมืองไทย

การที่ประเทศใดประเทศหนึ่งในโลกจะเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ทั้งฉบับนั้น จะทำได้เฉพาะเมื่อประเทศแพ้สงคราม หรือโดยการปฏิวัติรัฐประหาร ในยามบ้านเมืองเป็นปรกติและโดยกระบวนการประชาธิปไตยนั้นเกือบเป็นไปไม่ได้เลย ฉะนั้น การปฏิรูปการเมืองโดยการเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ทั้งฉบับเมื่อปี พ.ศ.2540 จึงเป็นสิ่งที่ควรศึกษาความเป็นมาและกระบวนการที่เกิดขึ้น


สารบัญ


คำนำฉบับพิมพ์ครั้งใหม่

รายงานวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอการปฏิรูปการเมืองไทย เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย (คพป.) พ.ศ. 2538

- รัฐธรรมนูญ

- การเลือกตั้ง รัฐสภา ประชามติ

- องค์กรอิสระ

- บทวิเคราะห์ส่งท้ายฉบับพิมพ์ครั้งใหม่

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:การปฏิรูปการเมืองไทย : ฐานคิดและข้อเสนอว่าด้วยการออกแบบรัฐธรรมนูญ ฉบับประชาชน ปี 2540
คะแนนของคุณ