Kledthai.com

ตะกร้า 0

รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2560)

ISBN: 9770125135536

ผู้แต่ง : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่พิมพ์ : 2560

จำนวนหน้า : 438

พร้อมส่ง
ISBN:
9770125135536
ราคาพิเศษ ฿180.00 ราคาปรกติ ฿200.00

“เรื่องเล่าจากต่างแดน” กับการสร้างอัตลักษณ์ความเป็นชายชนชั้นกลาง ในไพรัชนิยายไทยระหว่าง พ.ศ. 2484-2489

ความเคลื่อนไหวของหอศิลป์เอกชนและการซื้อขายงานศิลปะในกรุงเทพมหานคร ช่วง พ.ศ. 2500 ถึง พ.ศ. 2509

จาก “โซ๊ด” สู่ “สะวิง”: อัสดงคตนิยมกับการเมืองของการแปลทางวัฒนธรรมในประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่

การพัฒนากองทัพจีนให้ทันสมัย

ยุทธศาสตร์ใหญ่ของเมตเตอร์นิคกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ค.ศ.1815-1848)

เมื่อเนปิดอว์ปฏิรูป : ความท้าทายและการปรับตัวในความสัมพันธ์เมียนมาร์และจีน

การพัฒนาเกณฑ์การตัดสินใจระดับการจัดการสาธารณภัยและขั้นตอนปฏิบัติมาตรฐานการเปิดใช้งานศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน

ตอบธเนศ : สนทนาเรื่องชาติพันธุ์และชาติ

บทตอบนิติ ภวัครพันธุ์

ข้อสังเกตบางประการต่อ บันทึกของลีโอ สเตราส์ เรื่อง The concept of the Political ของคาร์ล ชมิทท์

บทความปริทัศน์ : โลกาภิวัฒน์กับความไม่เท่าเทียมกัน

“เรื่องเล่าจากต่างแดน” กับการสร้างอัตลักษณ์ความเป็นชายชนชั้นกลาง ในไพรัชนิยายไทยระหว่าง พ.ศ. 2484-2489

ความเคลื่อนไหวของหอศิลป์เอกชนและการซื้อขายงานศิลปะในกรุงเทพมหานคร ช่วง พ.ศ. 2500 ถึง พ.ศ. 2509

จาก “โซ๊ด” สู่ “สะวิง”: อัสดงคตนิยมกับการเมืองของการแปลทางวัฒนธรรมในประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่

การพัฒนากองทัพจีนให้ทันสมัย

ยุทธศาสตร์ใหญ่ของเมตเตอร์นิคกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ค.ศ.1815-1848)

เมื่อเนปิดอว์ปฏิรูป : ความท้าทายและการปรับตัวในความสัมพันธ์เมียนมาร์และจีน

การพัฒนาเกณฑ์การตัดสินใจระดับการจัดการสาธารณภัยและขั้นตอนปฏิบัติมาตรฐานการเปิดใช้งานศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน

ตอบธเนศ : สนทนาเรื่องชาติพันธุ์และชาติ

บทตอบนิติ ภวัครพันธุ์

ข้อสังเกตบางประการต่อ บันทึกของลีโอ สเตราส์ เรื่อง The concept of the Political ของคาร์ล ชมิทท์

บทความปริทัศน์ : โลกาภิวัฒน์กับความไม่เท่าเทียมกัน

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2560)
คะแนนของคุณ