Kledthai.com

ตะกร้า 0

สุดยอดเทคนิคการเขียน Writing Techniques

ISBN: 9749341309

ผู้แต่ง : เศรษฐวิทย์

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ผลึกไท

ปีที่พิมพ์ : 2553

จำนวนหน้า : 413

พร้อมส่ง
ISBN:
9749341309
ราคาพิเศษ ฿216.00 ราคาปรกติ ฿240.00

                       หนังสือเล่มนี้ได้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาเพื่อชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่ผู้เรียนประสบอยู่ในการเขียน เนื่องจากภาษาเขียนนั้นเป็นภาษาที่ยุ่งยากกว่าภาษาพูดมาก เพราะภาษาเขียนเป็นวิธีการสื่อสารทางเดียว ซึ่งผู้เขียนต้องเขียนออกมาให้ชัดเจน มิเช่นนั้นผู้อ่านจะไม่สามารถเข้าใจในสิ่งที่ผู้เขียนต้องสื่อ หรือเข้าใจเพียงบางส่วน และแน่นอนการสื่อที่ไม่ชัดเจนจะทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันในที่สุด ดังนั้นภาษาเขียนจึงยุ่งยากและซับซ้อนกว่าภาษาพูด ก็เนื่องมาจากการเขียนต้องคำนึงถึงองค์ประกอบหลายประการ...

                        ในหนังสือเล่มนี้จะประกอบด้วยปัญหาที่ผู้เรียนมักจะประสบและมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น นอกจากนี้ผู้เรียบเรียงยังได้เสริมแบบฝึกหัดไว้ท้ายคำอธิบาย เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสประยุกต์ใช้ทฤษฎีกับสถานการณ์จริง ในบางบทผู้เรียบเรียงได้สอดแทรกประสบการณ์ส่วนตัวลงไป เพราะคิดว่าเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับผู้เรียนบ้าง เพราะข้อเสนอแนะต่างๆ ล้วนแต่เป็นข้อผิดพลาดที่ได้พบมาในช่วงที่สอน โดยประมวลจากข้อผิดพลาดที่นักศึกษาส่วนใหญ่ทำผิดในการเขียน

 

 

                      หนังสือเล่มนี้ได้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาเพื่อชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่ผู้เรียนประสบอยู่ในการเขียน เนื่องจากภาษาเขียนนั้นเป็นภาษาที่ยุ่งยากกว่าภาษาพูดมาก เพราะภาษาเขียนเป็นวิธีการสื่อสารทางเดียว ซึ่งผู้เขียนต้องเขียนออกมาให้ชัดเจน มิเช่นนั้นผู้อ่านจะไม่สามารถเข้าใจในสิ่งที่ผู้เขียนต้องสื่อ หรือเข้าใจเพียงบางส่วน และแน่นอนการสื่อที่ไม่ชัดเจนจะทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันในที่สุด ดังนั้นภาษาเขียนจึงยุ่งยากและซับซ้อนกว่าภาษาพูด ก็เนื่องมาจากการเขียนต้องคำนึงถึงองค์ประกอบหลายประการ...

                        ในหนังสือเล่มนี้จะประกอบด้วยปัญหาที่ผู้เรียนมักจะประสบและมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น นอกจากนี้ผู้เรียบเรียงยังได้เสริมแบบฝึกหัดไว้ท้ายคำอธิบาย เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสประยุกต์ใช้ทฤษฎีกับสถานการณ์จริง ในบางบทผู้เรียบเรียงได้สอดแทรกประสบการณ์ส่วนตัวลงไป เพราะคิดว่าเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับผู้เรียนบ้าง เพราะข้อเสนอแนะต่างๆ ล้วนแต่เป็นข้อผิดพลาดที่ได้พบมาในช่วงที่สอน โดยประมวลจากข้อผิดพลาดที่นักศึกษาส่วนใหญ่ทำผิดในการเขียน

 

 

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:สุดยอดเทคนิคการเขียน Writing Techniques
คะแนนของคุณ