Kledthai.com

ตะกร้า 0

ด้วยรัก : ความเป็นครอบครัวและชุมชนในสังคมไทย เล่ม 3

ISBN: 9789749936313

ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา

ผู้แปล : ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา

สำนักพิมพ์ : สร้างสรรค์

ปีที่พิมพ์ : 2557

จำนวนหน้า : 504

พร้อมส่ง
ISBN:
9789749936313
ราคาพิเศษ ฿450.00 ราคาปรกติ ฿500.00

รวบรวมความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับ "ความเป็นครอบครัวและชุมชนในสังคมไทย" อาทิ ครอบครัว เครือญาติ และความสัมพันธ์ระหว่างเพศในสังคมอยุธยา เศรษฐกิจสยาม ยามกรุงแตก ประวัติศาสตร์ครอบครัวสามัญชนไทย คลองแสนแสบ วิถีชุมชนปากน้ำชี วิถีชุมชนรอบอาศรมวงศ์สนิท การเป็นสมัยใหม่ของสังคมตีเหล็กในชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ เเละสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำงานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย พร้อมตัวอย่างที่หลากหลาย เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน ของนิสิต นักศึกษาได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

 • - ครอบครัว เครือญาติ และความสัมพันธ์ระหว่างเพศในสังคมอยุธยา / สายชล สัตยานุรักษ์
 • - เศรษฐกิจสยาม ยามกรุงแตก / ปรามินทร์ เครือทอง
 •  - ประวัติศาสตร์ครอบครัวสามัญชนไทย / จิราภรณ์ สถาปนะวรรธนะ
 • - คลองแสนแสบ : ชุมชนและการตั้งหลักแหล่ง / วราภรณ์ จิวชัยศักดิ์
 • - วิถีชุมชนปากน้ำชี (พ.ศ. 2473-2549) / สุปิยา ทาปทา
 • - ตบประทายหัวภู-ทอดเทียนพรรษา ตำบลโนนเมือง : พินิจประเพณีของ "เครือข่ายชุมชน" ฯ / ธีระวัฒน์ แสนคำ
 •  - วิถีชุมชนรอบอาศรมวงศ์สนิท จังหวัดนครนายก พ.ศ. 2527-2530 / ศิริร โชติชัชวาลย์กุล
 •  - การเป็นสมัยใหม่ของสังคมตีเหล็กในชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ / สินติ บุตรไชย
 • - สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำงานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ / อรสุดา เจริญรัถ
 •  - บทเรียนจากภาคปฏิบัติใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ฯ / กนิษฐ์ สุวรรณประสิทธิ์ พรศรี ปัญจปิยะกุล กัญญา ลีลาลัย
 • ฯลฯ
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ด้วยรัก : ความเป็นครอบครัวและชุมชนในสังคมไทย เล่ม 3
คะแนนของคุณ