Kledthai.com

ตะกร้า 0

พะเลอโดะ แห่งป่าแม่เงา

ISBN: 9786167368801

ผู้แต่ง : สุวิชานนท์ รัตนภิมล

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : สวนเงินมีมา

ปีที่พิมพ์ : 2559

จำนวนหน้า : 297

พร้อมส่ง
ISBN:
9786167368801
ราคาพิเศษ ฿351.00 ราคาปรกติ ฿390.00

เรื่องราวของ “พะเลอโดะ แห่งป่าแม่เงา” เดินทางมาไกลจากป่าลึกในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน แม่น้ำเงาต้นกำเนิดของเรื่องราวไหลนิ่งสงบมานานนับแต่บรรพชนคนเผ่าวิถีชีวิตดั้งเดิมมีความเรียบง่าย อยู่ท่ามกลางธรรมชาติป่าเขา จนวันหนึ่งมีผู้มาเยือนชื่อ “วีระศักดิ์ ยอดระบำ” หรือพะเลอโดะที่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนปกากะญอ ณ ผืนป่าแห่งนี้เขาใช้ชีวิตอยู่จริงๆ ดำรงชีพจากการเพาะปลูกจริงๆ เก็บเกี่ยวผลผลิตจากการลงแรงเลี้ยงชีวิตตนและครอบครัวจริงๆ มาได้ ๒๐ ปี อยู่ด้วยการกินพืชผักและผลไม้ที่ปลูก ดอกผลมีพอเพียงให้ได้อิ่ม มิใช่เกษตรกรที่ทำส่วนหนึ่ง และมีรายได้ส่วนอื่นๆ มาต่อเติม ไม่ตระเวนออกไปไกลพ้นไร่นาและถิ่นที่ ใช้เวลาวันแล้ววันเล่ากับการเขียนโลกบนพื้นดิน ไร่ในเงาจึงมักเป็นที่ทดสอบของผู้แสวงหาดั้นด้นไปทดลองชีวิตทั้งในกลุ่มคนหนุ่มสาวและผู้คนหลากหลาย แม้จะไม่ใช่คนกลุ่มใหญ่แต่ผู้มาเยือนหลายคนกลับออกมาพร้อมแรงบันดาลใจและมุมมองชีวิตใหม่ๆ เรื่องราวของเขาได้ส่งพลังอันลึกซึ้งทั้งขยายวงกว้างออกไปทั้งแนวลึกและแนวราบอย่างเงียบๆ ....

เรื่องราวของ “พะเลอโดะ แห่งป่าแม่เงา” เดินทางมาไกลจากป่าลึกในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน แม่น้ำเงาต้นกำเนิดของเรื่องราวไหลนิ่งสงบมานานนับแต่บรรพชนคนเผ่าวิถีชีวิตดั้งเดิมมีความเรียบง่าย อยู่ท่ามกลางธรรมชาติป่าเขา จนวันหนึ่งมีผู้มาเยือนชื่อ “วีระศักดิ์ ยอดระบำ” หรือพะเลอโดะที่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนปกากะญอ ณ ผืนป่าแห่งนี้เขาใช้ชีวิตอยู่จริงๆ ดำรงชีพจากการเพาะปลูกจริงๆ เก็บเกี่ยวผลผลิตจากการลงแรงเลี้ยงชีวิตตนและครอบครัวจริงๆ มาได้ ๒๐ ปี อยู่ด้วยการกินพืชผักและผลไม้ที่ปลูก ดอกผลมีพอเพียงให้ได้อิ่ม มิใช่เกษตรกรที่ทำส่วนหนึ่ง และมีรายได้ส่วนอื่นๆ มาต่อเติม ไม่ตระเวนออกไปไกลพ้นไร่นาและถิ่นที่ ใช้เวลาวันแล้ววันเล่ากับการเขียนโลกบนพื้นดิน ไร่ในเงาจึงมักเป็นที่ทดสอบของผู้แสวงหาดั้นด้นไปทดลองชีวิตทั้งในกลุ่มคนหนุ่มสาวและผู้คนหลากหลาย แม้จะไม่ใช่คนกลุ่มใหญ่แต่ผู้มาเยือนหลายคนกลับออกมาพร้อมแรงบันดาลใจและมุมมองชีวิตใหม่ๆ เรื่องราวของเขาได้ส่งพลังอันลึกซึ้งทั้งขยายวงกว้างออกไปทั้งแนวลึกและแนวราบอย่างเงียบๆ ....

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:พะเลอโดะ แห่งป่าแม่เงา
คะแนนของคุณ