Kledthai.com

ตะกร้า 0

รับมือวิกฤต covid-19 ฉบับนายจ้างกับลูกจ้าง

ISBN: 9786160721498

ผู้แต่ง : ปรีชา หยกทองวัฒนา,ศิริขวัญ นิลกรรณ์

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : เอมพันธ์

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786160721498
ราคาพิเศษ ฿158.00 ราคาปรกติ ฿175.00

วิกฤตโควิด-19 เป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบรุนแรงเกินวิสัยที่ทุกภาคส่วนจะคาดการณ์ การจะอยู่รอดในภาวะวิกฤตเช่นนี้ จำต้องอาศัยการปรับตัวเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในภาคธุรกิจ ทั้งนายจ้างและลูกจ้างควรจักต้องเสียสละ อดทนและจับมือกันเพื่อก้าวข้ามปัญหาที่เกิดขึ้น

  วิกฤตโควิด-19 เป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบรุนแรงเกินวิสัยที่ทุกภาคส่วนจะคาดการณ์ การจะอยู่รอดในภาวะวิกฤตเช่นนี้ จำต้องอาศัยการปรับตัวเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในภาคธุรกิจ ทั้งนายจ้างและลูกจ้างควรจักต้องเสียสละ อดทนและจับมือกันเพื่อก้าวข้ามปัญหาที่เกิดขึ้น

 

นายจ้างจะต้องบริหารจัดการองค์กรอย่างเหมาะสมเพื่อให้รอดพ้นจากวิกฤต ในขณะเดียวกันลูกจ้างก็ต้องช่วยเหลือและให้ความร่วมมือกับนายจ้าง แม้อาจต้องกระทบกับสิทธิพื้นฐานตามกฎหมายของตนเองไปบ้าง แต่การที่ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงร่วมกันได้ ย่อมเป็นทางออกที่ดีที่สุดในภาวะเช่นนี้…

 

สารบัญ

บทที่ 1 นายจ้างใช้สิทธิหยุดกิจการชั่วคราว

บทที่ 2 นายจ้างใช้สิทธิปิดหรือหยุดกิจการชั่วคราวทั้งหมด

บทที่ 3 นายจ้างเลิกหรือปิดกิจการถาวร

บทที่ 4 สิทธิของลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19

บทที่ 5 การลดเงินเดือน หรือการเปลี่ยนแปลงสวัสดิการ

บทที่ 6 การทำงานที่บ้านจากที่บ้าน (Work From Home)

บทที่ 7 มาตรการป้องกันและการตวรจคัดกรองลูกจ้าง

บทที่ 8 ข้อแนะนำสำหรับนิติบุคคลเกี่ยวกับมาตรการเยียวยา COVID-19

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:รับมือวิกฤต covid-19 ฉบับนายจ้างกับลูกจ้าง
คะแนนของคุณ