Kledthai.com

ตะกร้า 0

The Systematic TRADER 2 คู่มือเทรดเดอร์อาชีพ

ISBN: 9786165651516

ผู้แต่ง : ดร.เอก ดำเนินเกษม

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ดร.เอก ดำเนินเกษม

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 พฤศจิกายน 2562

จำนวนหน้า : 280

พร้อมส่ง
ISBN:
9786165651516
ราคาพิเศษ ฿900.00 ราคาปรกติ ฿999.00

หากโลกใบนี้มีเครื่องมือที่วัดความรู้ของเทรดเดอร์แต่ละคน ผมเชื่อว่าเทรดเดอร์แต่ละคนต่างมีความรู้แทบไม่แตกต่างกัน อะไรคือภาพร่างของตลาดที่ทำให้เทรดเดอร์มืออาชีพจนสร้างผลลัพธ์ที่เรียกว่า "ความสำเร็จ"

สารบัญ

ส่วนที่ 22: แนวทางแห่งความสำเร็จ
- สาเหตุแห่งความล้มเหลว
- ข้อมูลสำคัญที่จะถูกนำมาวินิจฉัยเทรนด์หลัก (มหภาค)
- กลยุทธ์การวิเคราะห์ค่าธรรมเนียมเพื่อเลือกตลาด
- ค้นหาเทรนด์หลัก (มหภาค) ด้วยดัชนีอินเด็กซ์
- วิเคราะห์ข้อมูลจากธนาคารพาณิชย์เพื่อการลงทุน
ฯลฯ

ส่วนที่ 23: ก่อนความสำเร็จ
- บันทึกความล้มเหลว (คุณมิ้น) เจ้าของธุรกิจส่งออก
- บันทึกความล้มเหลว (คุณกฤษดา) อดีตผู้จัดการกองทุน
- บันทึกความล้มเหลว (คุณภาคภูมิ) ศัลยแพทยื
- บันทึกความล้มเหลว (คุณจิรเดช) ผู้แนะนำลูกค้า
ฯลฯ

ส่วนที่ 24: ศึกษาระบบเทรด (ลั่นไก)
- ระบบเทรดของคุณชลิตา (นักพัฒนาระบบ)
- ระบบเทรดของคุณศศิกานต์ (ผู้จัดการกองทุน)
- ระบบเทรดของคุณโอภาส (ผู้จัดการกองทุน)
- ระบบเทรดของคุณธนศักดิ์ (ผู้แนะนำลูกค้า)
- ระบบเทรดของคุณประวิทย์ (ข้าราชการประจำ)
- ระบบเทรดของคุณสงวน (เจ้าหน้าที่กำกับหลักทรัพย์)

ส่วนที่ 25: ข้อมูลสำคัญ
- อัตราความสำเร็จของรูปแบบแฮมเมอร์ในแต่ละตลาด
- อัตราความสำเร็จของรูปแบบชู๊ตติ้งสตาร์ในแต่ละตลาด
- อัตราความสำเร็จของรูปแบบอินเวิร์ดแฮมเมอร์
ฯลฯ

ส่วนที่ 26: ระบบเทรดของผม
- การใช้เครื่องมือทางเทคนิคเพื่อวิเคราะห์เทรนด์ (จุลภาค)
- การใช้รูปแบบแฮมเมอร์ในแบบฉบับของผม
- การใช้รูปแบบชู๊ตติ้งสตาร์ในแบบฉบับของผม
- การใช้รูปแบบอินเวิร์ดแฮมเมอร์ในแบบฉบับของผม
ฯลฯ

ส่วนที่ 27: แบบทดสอบประเมินผล
- แบบทดสอบการวิเคราะห์ตลาด
- แบบประเมินสภาพความรู้สึก
- แบบประเมินการตัดสินใจต่อเหตุการณ์เฉพาะหน้า
- แบบประเมินความพร้อมต่อการลงทุน
ฯลฯ

ส่วนที่ 28: ก่อนจากลา
- กว่าจะเป็นตัวผม
- ก่อนจะเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ
- ปัญหาที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข
- พี่ชายที่แสนดี
- รักษาความสำเร็จ
- สิ่งสุดท้าย

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:The Systematic TRADER 2 คู่มือเทรดเดอร์อาชีพ
คะแนนของคุณ