Kledthai.com

ตะกร้า 0

สยามเขตร: หลากหลายมิติเขตแดนสยาม

ISBN: 9786168215562

แปลจากหนังสือ : -

ผู้แต่ง : ฐนพงศ์ ลือจรชัย บรรณาธิการ

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์อิลลูมิเนชันส์ เอดิชันส์

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม 2565

จำนวนหน้า : 288

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786168215562
ราคาพิเศษ ฿315.00 ราคาปรกติ ฿350.00

สยามเขตร: หลากหลายมิติเขตแดนสยาม

ฐนพงศ์ ลือจรชัย บรรณาธิการ

หนังสือรวมบทความในประเด็นเรื่องชายแดน (border) ดินแดน (territory) และเขตแดน (boundary)

.

บทนำ

บทนำว่าด้วยเรื่องการศึกษาชายแดน ดินแดนและเขตแดนในไทย โดยอาจารย์ฐนพงศ์ ลือขจรชัย บรรณาธิการของหนังสือเล่มนี้ ได้ทำหน้าที่ทบทวนวรรณกรรมการไว้เป็นการปูทางก่อนจะเข้าสู่บทความที่หนึ่ง

บทความชิ้นที่ 1

เรื่อง ระบบเขตแดนรัฐจารีตและการเปลี่ยนผ่านในสยาม โดย ฐนพงศ์ ลือขจรชัย

บทความชิ้นที่ 2

“เวียดนามที่ “พรมแดนเขมร”: การเมืองเรื่องเขตแดน ค.ศ.1802-1847” เป็นการแปลบทความ Vietnam at the Khmer Frontier: Boundary Politics, 1802–1847 ของหวู ดึ๊ก เลียม (Vữ Đức Liêm) โดย สุเจน กรรพฤทธิ์

บทความชิ้นที่ 3

“การขยับเขยื้อนของชายแดนบริเวณแม่น้ำโขงตอนบน: สยามและฝรั่งเศสในทศวรรษที่ 1890” เป็นการแปลบทความ Borders in Motion on the Upper-Mekong: Siam and France in the 1890s) ของ แอนดรูว์ วอล์คเกอร์ (Andrew Walker) โดย ธนเชษฐ วิสัยจร

บทความชิ้นที่ 4

”ความเปลี่ยนแปลงต่อการรับรู้เรื่องพรมแดนของผู้คนในเขตปราสาทพระวิหาร” ของ พิพัฒน์ กระแจะจันทร์

.

บทความของหวู ดึ๊ก เลียม และของแอนดรูว์ วอล์กเกอร์ มีลักษณะเป็นงานเขียนทางด้านประวัติศาสตร์ ส่วนของพิพัฒน์ กระแจะจันทร์ มีลักษณะเป็นการทำวิจัยด้านมานุษยวิทยาที่ต้องการศึกษามุมมองของผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา

.

คุณูปการของการรวมบทความในหนังสือเล่มนี้ก็คือ

การผลักประเด็นการศึกษาชายแดนในไทยในอดีตให้มีความหลากหลายมากขึ้น

และในขณะเดียวกันก็มีความร่วมสมัยมากขึ้น

.

ฟรี! ที่คั่นหนังสือในเล่ม

สารบัญ

บทนำ-เขตแดนศึกษา: การศึกษาเขตแดนไท

โดย ฐนพงศ์ ลือขจรชัย

.

บทที่ 1 ระบบเขตแดนรัฐจารีตและปัญหาการเปลี่ยนผ่านในสยาม

โดย ฐนพงศ์ ลือขจรชัย

.

บทที่ 2 เวียดนามที่ “พรมแดนเขมร”: การเมืองเรื่องเขตแดน, ค.ศ.1802-1847

โดย หวู ดึ๊ก เลียม

.

บทที่ 3 การขยับเขยื้อนของชายแดนบริเวณแม่น้ำโขงตอนบน: สยามและฝรั่งเศสในทศวรรษที่ 1890

โดย แอนดรูว์ วอล์คเกอร์

.

บทที่ 4 ความเปลี่ยนแปลงต่อการรับรู้เรื่องพรมแดนของผู้คนในเขตปราสาทพระวิหาร

โดย พิพัฒน์ กระแจะจันทร์

.

ประวัติผู้เขียน

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:สยามเขตร: หลากหลายมิติเขตแดนสยาม
คะแนนของคุณ