Kledthai.com

ตะกร้า 0

อำลาพุทธราชาชาตินิยม: วิพากษ์แนวคิดชาตินิยมแบบพุทธของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ***หนังสือหมด***

ISBN: 9786168215357

ผู้แต่ง : สุรพศ ทวีศักดิ์

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ILLUMINATIONS EDITIONS

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 สิงหาคม 2564

จำนวนหน้า : 200

ซีรี่ส์:
-
สินค้าหมด
ISBN:
9786168215357
ราคาพิเศษ ฿180.00 ราคาปรกติ ฿200.00

'อำลาพุทธราชาชาตินิยมฯ' เล่มนี้ คือ การใช้กรอบคิดเสรีนิยมและโลกวิสัยมาวิพากษ์แนวคิดชาตินิยมแบบพุทธของท่าน ป.อ. ในประเด็นพื้นฐาน คือ

-ปัญหาการยืนยันพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจำชาติกับเสรีภาพทางศาสนา

-ปัญหาการยืนยันแนวคิดและประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนากับรัฐในยุคสังคมจารีตมาปรับใช้กับสังคมประชาธิปไตยสมัยใหม่

-การสร้างมายาคติว่าพระสงฆ์อยู่เหนือการเมือง

-ความย้อนแย้งของการใช้ธรรมมาธิปไตยมาแก้ปัญหาประชาธิปไตย

-การบังคับเรียนวิชาพระพุทธศาสนาในหลักสูตรการศึกษาของชาติที่ขัดหลักเสรีภาพทางศาสนา

-การวิพากษ์จริยธรรมตะวันตกอย่างผิดๆ ว่า จริยธรรมตะวันตกไม่ให้เสรีภาพเหมือนจริยธรรมพุทธศาสนา

-และการอ้างอย่างผิดๆ ว่า ถ้ามีศีล 5 แล้วสิทธิมนุษยชนก็ไม่จำเป็น

 

หนังสือ อำลาพุทธราชาชาตินิยม: วิพากษ์แนวคิดชาตินิยมแบบพุทธของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) มาพร้อมที่คั่นหนังสือ 1 ชิ้น

'อำลาพุทธราชาชาตินิยมฯ' เล่มนี้ คือ การใช้กรอบคิดเสรีนิยมและโลกวิสัยมาวิพากษ์แนวคิดชาตินิยมแบบพุทธของท่าน ป.อ. ในประเด็นพื้นฐาน คือ

 

-ปัญหาการยืนยันพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจำชาติกับเสรีภาพทางศาสนา

-ปัญหาการยืนยันแนวคิดและประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนากับรัฐในยุคสังคมจารีตมาปรับใช้กับสังคมประชาธิปไตยสมัยใหม่

-การสร้างมายาคติว่าพระสงฆ์อยู่เหนือการเมือง

-ความย้อนแย้งของการใช้ธรรมมาธิปไตยมาแก้ปัญหาประชาธิปไตย

-การบังคับเรียนวิชาพระพุทธศาสนาในหลักสูตรการศึกษาของชาติที่ขัดหลักเสรีภาพทางศาสนา

-การวิพากษ์จริยธรรมตะวันตกอย่างผิดๆ ว่า จริยธรรมตะวันตกไม่ให้เสรีภาพเหมือนจริยธรรมพุทธศาสนา

-และการอ้างอย่างผิดๆ ว่า ถ้ามีศีล 5 แล้วสิทธิมนุษยชนก็ไม่จำเป็น

 

สุดท้ายผมเสนอว่า ทำไมเราจึงควรอำลาพุทธราชาชาตินิยม และจะอำลากันอย่างไร ควรแยกศาสนากับรัฐและยกเลิกการบังคับเรียนศาสนาในหลักสูตรการศึกษาของชาติ โดยให้เรียนวิชาปรัชญาศีลธรรมหรือจริยศาสตร์แทนบนหลักการและเหตุผลอะไร

 

สารบัญ

คำนำ

เกริ่นนำ

บทที่ 1 จากพุทธศักดินาสู้พุทธราชาชาตินิยม

บทที่ 2 ปัญหาศาสนาประจำชาติกับเสรีภาพทางศาสนา

บทที่ 3 ไม่แยกศาสนากับรัฐ แก้ปัญหาหรือสร้างปัญหา

บทที่ 4 ปัญหาพระสงฆ์อยู่เหนือการเมืองและธรรมาธิปไตยกับประชาธิปไตย

บทที่ 5 เพื่อไม่ถูกลวงให้นับถือศาสนาจริยธรรมสากล คนไทยทุกคนควรเรียนจริยธรรมพุทธศาสนา

บทที่ 6 อำลาพุทธราชาชาตินิยม จะอยู่ร่วมกันได้ไหม (บนหลักความยุติธรรมสาธารณะของจอร์น รอลส์)

บรรณานุกรม

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:อำลาพุทธราชาชาตินิยม: วิพากษ์แนวคิดชาตินิยมแบบพุทธของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ***หนังสือหมด***
คะแนนของคุณ