Kledthai.com

ตะกร้า 0

ศักยภาพอันสูงสุดแห่งครู THE TEACHER’S HIGHEST CALLING [Eng-Thai]

ISBN: 9786168104095

แปลจากหนังสือ : Letters to the Schools Volume 1

ผู้แต่ง : กฤษณมูรติ

ผู้แปล : หิ่งห้อย ณ ภูเขา

สำนักพิมพ์ : มูลนิธิอันวีกษณา

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 2 สิงหาคม 2564

จำนวนหน้า : 214

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786168104095
ราคาพิเศษ ฿189.00 ราคาปรกติ ฿210.00

หนังสือเล่มนี้แปลมาจากหนังสือซึ่งรวบรวมจดหมายที่กฤษณมูรติเขียนถึงครูและนักเรียนโรงเรียนต่างๆ ที่เขาก่อตั้งขึ้น (มีสองเล่มคือ Letters to the Schools Volume 1 และ Letters to the Schools Volume 2 ศักยภาพอันสูงสุดแห่งครู เป็นครึ่งแรกของหนังสือเล่มแรก) ผู้แปลเริ่มต้นแปลเรื่องนี้ตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2543 แต่ไม่แล้วเสร็จ ต่อมาทางมูลนิธิอันวีกษณาได้เสนอให้แปลต่อจนจบ

            หนังสือเล่มนี้แปลมาจากหนังสือซึ่งรวบรวมจดหมายที่กฤษณมูรติเขียนถึงครูและนักเรียนโรงเรียนต่างๆ ที่เขาก่อตั้งขึ้น (มีสองเล่มคือ Letters to the Schools Volume 1 และ Letters to the Schools Volume 2 ศักยภาพอันสูงสุดแห่งครู เป็นครึ่งแรกของหนังสือเล่มแรก) ผู้แปลเริ่มต้นแปลเรื่องนี้ตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2543 แต่ไม่แล้วเสร็จ ต่อมาทางมูลนิธิอันวีกษณาได้เสนอให้แปลต่อจนจบ

            จากการแปลทำให้รู้สึกว่าอาชีพครูหรือนักการศึกษาเป็นงานอันประเสริฐสุด เหนืองานอาชีพใดๆ เพราะเป็นงานเกี่ยวกับการสรรค์สร้างความเป็นมนุษย์ ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการถ่ายทอดวิชาชีพเท่านั้น งานเช่นนี้จึงถือได้ว่าเป็นการศึกษาที่แท้ เพราะปัญหาที่ท้าทายมนุษย์อยู่ไม่ได้มีเพียงเรื่องวิชาความรู้และการอาชีพเท่านั้น แต่เป็นปัญหาความอยู่รอดของมวลมนุษย์ด้วย ปัญหาในโลกกว้างใหญ่ไพศาลเกินกว่าจะแก้ไขได้ด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือทางเทคนิค หรือความรู้ทางรัฐศาสตร์หรือทางเศรษฐศาสตร์หรือความรู้แขนงใดๆ ศักยภาพอันสูงสุดแห่งครู เป็นผลงานที่กฤษณมูรติเขียนถึงครูและนักเรียนในโรงเรียน

 

สารบัญ

คำชี้แจงสำนักพิมพ์

คำปรารภของผู้แปล

อารัมภบท

คำนำผู้เขียน

จดหมายฉบับวันที่ 1 กันยายน 1978

จดหมายฉบับวันที่ 15 กันยายน 1978

จดหมายฉบับวันที่ 1 ตุลาคม 1978

จดหมายฉบับวันที่ 15 ตุลาคม 1978

จดหมายฉบับวันที่ 1 พฤศจิกายน 1978

จดหมายฉบับวันที่ 15 พฤศจิกายน 1978

จดหมายฉบับวันที่ 1 ธันวาคม 1978

จดหมายฉบับวันที่ 15 ธันวาคม 1978

จดหมายฉบับวันที่ 1 มกราคม 1979

จดหมายฉบับวันที่ 15 มกราคม 1979

จดหมายฉบับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 1979

จดหมายฉบับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 1979

จดหมายฉบับวันที่ 1 มีนาคม 1979

จดหมายฉบับวันที่ 15 มีนาคม 1979

จดหมายฉบับวันที่ 1 เมษายน 1979

จดหมายฉบับวันที่ 15 เมษายน 1979

ภาคผนวก

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ศักยภาพอันสูงสุดแห่งครู THE TEACHER’S HIGHEST CALLING [Eng-Thai]
คะแนนของคุณ