Kledthai.com

ตะกร้า 0

ธรรมบททางแห่งความดี ชุด (๑-๔)

ISBN: 9786167175171

ผู้แต่ง : วศิน อินทสระ

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ธรรมดา

ปีที่พิมพ์ : 2556

จำนวนหน้า : ๔ เล่ม

ซีรี่ส์:
วศิน อินทสระ
พร้อมส่ง
ISBN:
9786167175171
ราคาพิเศษ ฿1,485.00 ราคาปรกติ ฿1,650.00

บุคคลแม้ปรารถนาความเป็นคนดี แต่เมื่อไม่รู้จักทางแห่งความดีก็ไม่อาจให้ความปรารถนานั้นเต็มบริบูรณ์ได้ ทำนองเดียวกัน บุคคลแม้ต้องการหลีกความชั่ว แต่เมื่อไม่รู้จักความชั่ว ไม่เห็นโทษของความชั่ว เขาจักละเว้นความชั่วได้อย่างไร หนังสือชุดนี้ได้ชี้ทางแห่งความดีและหลุดพรางแห่งความชั่วไว้โดยตลอด หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านไม่น้อย

ความดีเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ยาก ถ้าเราเรียนรู้วิธีทำความดีและรู้จักจุดความพอดีว่าอยู่ที่ใด "คนดี ทำความดีได้ง่าย ทำชั่วได้ยาก ส่วนคนชั่ว ทำความชั่วได้ง่าย ทำดีได้ยาก" (พระพุทธพจน์) ถ้าเราเดินอยู่บนเส้นทางแห่งความดีอยู่เสมอ ด้วยจิตใจที่มั่นคงว่าจะไม่ละทิ้งความดีแล้ว ชีวิตของเราจะราบรื่นผาสุกตามสมควรแก่กำลังแห่งความดีที่จะอำนวยให้ ความทุกข์ย่อมมีบ้างตามธรรมดาของชีวิตที่ยังเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏ แต่ของให้ถือว่า นั่นเป็นการใช้หนี้เก่าซึ่งมีแต่จะหมดสิ้นไป ถ้าเราไม่ทำเพิ่ม

การก้าวเข้าสู่ทางแห่งความดีแล้วเดินหน้าไม่ยอมถอยหลังนั้นเป็นพรอันประเสริฐของชีวิต ข้าพเจ้าเชื่อว่าไม่มีทางใดจะให้ความสุข ความร่มเย็นแก่ชีวิตเท่าทางแห่งความดี

บุคคลแม้ปรารถนาความเป็นคนดี แต่เมื่อไม่รู้จักทางแห่งความดีก็ไม่อาจให้ความปรารถนานั้นเต็มบริบูรณ์ได้ ทำนองเดียวกัน บุคคลแม้ต้องการหลีกความชั่ว แต่เมื่อไม่รู้จักความชั่ว ไม่เห็นโทษของความชั่ว เขาจักละเว้นความชั่วได้อย่างไร หนังสือชุดนี้ได้ชี้ทางแห่งความดีและหลุดพรางแห่งความชั่วไว้โดยตลอด หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านไม่น้อย

ความดีเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ยาก ถ้าเราเรียนรู้วิธีทำความดีและรู้จักจุดความพอดีว่าอยู่ที่ใด "คนดี ทำความดีได้ง่าย ทำชั่วได้ยาก ส่วนคนชั่ว ทำความชั่วได้ง่าย ทำดีได้ยาก" (พระพุทธพจน์) ถ้าเราเดินอยู่บนเส้นทางแห่งความดีอยู่เสมอ ด้วยจิตใจที่มั่นคงว่าจะไม่ละทิ้งความดีแล้ว ชีวิตของเราจะราบรื่นผาสุกตามสมควรแก่กำลังแห่งความดีที่จะอำนวยให้ ความทุกข์ย่อมมีบ้างตามธรรมดาของชีวิตที่ยังเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏ แต่ของให้ถือว่า นั่นเป็นการใช้หนี้เก่าซึ่งมีแต่จะหมดสิ้นไป ถ้าเราไม่ทำเพิ่ม

การก้าวเข้าสู่ทางแห่งความดีแล้วเดินหน้าไม่ยอมถอยหลังนั้นเป็นพรอันประเสริฐของชีวิต ข้าพเจ้าเชื่อว่าไม่มีทางใดจะให้ความสุข ความร่มเย็นแก่ชีวิตเท่าทางแห่งความดี

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ธรรมบททางแห่งความดี ชุด (๑-๔)
คะแนนของคุณ