Kledthai.com

ตะกร้า 0

บนถนนหนนั้น On the Road (ปกอ่อน)

ISBN: 9786165941877

แปลจากหนังสือ : On the Road : the Original Scroll

ผู้แต่ง : แจ็ค เครูแอค (Jack Kerouac)

ผู้แปล : ไพรัช แสนสวัสดิ์ แปลจากภาษาอังกฤษ

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์สามัญชน

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม 2565

จำนวนหน้า : 784

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786165941877
ราคาพิเศษ ฿765.00 ราคาปรกติ ฿850.00

บนถนนหนนั้น On the Road

นวนิยายชิ้นเอกของ แจ็ค เครูแอค (Jack Kerouac)

ว่าด้วยเรื่องราวแห่งการเดินทางแสวงหาเชิงจิตวิญญาณของคนหนุ่มสาว

สำนักพิมพ์สามัญชน พิมพ์ครั้งแรก กันยายน 2565

.

“เป็นเวลาเนิ่นนานถึง 62 ปีนับตั้งแต่นวนิยาย On the Road ของ แจ็ค เครูแอค บุคคลสำคัญคนหนึ่งแห่ง Beat Generation ไดัรับการตีพิมพ์ครั้งแรก (1957) และนับจากการตีพิมพ์เวอร์ชั่น ‘ต้นฉบับม้วนกระดาษดั้งเดิม’ – On the Road : The Original Scroll (2007) ในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 12 ปี กว่าที่ท่านผู้อ่านจะได้สัมผัสกับภาคภาษาไทยในมือของท่านเล่มนี้ (2022)”

“นวนิยาย On the Road ซึ่งเต็มด้วยพฤติกรรมนอกคอกของตัวละครจึงตกหล่นไปจากรายการ ‘หนังสือที่น่าอ่าน’ ของสังคมไทยมาตลอดเวลากว่า 60 ปี ขณะทั้งในยุโรปและอเมริกามันถูกจัดให้เข้าอยู่ในรายการหนังสือ ‘ยอดเยี่ยมสุด’ หรือ ‘หนังสือที่ต้องอ่าน’ มากมายของหลายต่อหลายสถาบันทั้งด้านวรรณกรรม สังคม และประวัติศาสตร์ (ดูหัวข้อ‘ความเป็นมา ’)”

-บางส่วน จาก “คำนำของผู้แปลและหมายเหตุการณ์แปล”

การแปล On the Road เป็นภาษาไทยครั้งนี้ เป็นการแปลโดยใช้เล่มหนังสือฉบับ ‘ม้วนกระดาษดั้งเดิม’ – The Original Scroll (2007) – เป็นหลักใหญ่ซึ่งเป็นฉบับที่ใช้ชื่อตัวละครตามบุคคลจริง และคงไว้ซึ่งฉากและบทบรรยายทั้งหมดที่ในยุคทศวรรษ 1950 ถือว่าเป็นการผิดศีลธรรมและสุ่มเสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดี

.

นอกจากนั้น เนื่องจากระหว่างการปรับแก้เพื่อพยายามให้สำนักพิมพ์ยอมรับและมีการตีพิมพ์ให้ได้ก่อนปี 1957 (ดูหัวข้อ ‘ความเป็นมา’) นักเขียนเครูแอคไม่เพียงตัดบางฉากออกไป และลดทอนถ้อยคำการใช้ภาษา (ร่วมกันกับพวกบรรณาธิการ) ให้ผ่อนเบาลงแล้วเท่านั้น แต่เขายังได้เขียนเพิ่มเติมการบรรยายบางฉากและเนื้อหาใหม่บางส่วนลงไปด้วย

.

ตลอดการแปลได้ใช้เล่มการพิมพ์ครั้งแรก (1957) สำหรับตรวจสอบความแตกต่างไปพร้อมกัน เนื้อหาของเล่มปี 2007 มีความยาวกว่าเล่มปี 1957 อยู่บ้าง และแม้ว่าเนื้อหาหลักเป็นการแปลมาจากเล่มปี 2007 แต่ในหลายจุดก็ได้เก็บข้อความเพิ่มเติมเท่าที่พบเห็นจากเล่มปี 1957 เข้ารวมไว้ในฉบับแปลนี้ด้วย

.

ภาคผนวกท้ายเล่ม ส่วนแรกเป็นการพยายามขยายความคำศัพท์บางคำนอกเหนือไปจากการทำเชิงอรรถ และอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องราวของบุคคลจริงที่กลายมาเป็นตัวละครในเล่ม ซึ่งระหว่างการอ่านเรื่องบางท่านอาจต้องการตรวจสอบดูบ้างก็ได้ว่าชีวิตจริงของคนเหล่านี้มีความเป็นมาหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องในนวนิยายอย่างไร

-บางส่วน จาก “คำนำของผู้แปลและหมายเหตุการณ์แปล”

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:บนถนนหนนั้น On the Road (ปกอ่อน)
คะแนนของคุณ