Kledthai.com

ตะกร้า 0

ศาลยุติ ‘ด้วย’ ธรรม

ISBN: 9786165932042

แปลจากหนังสือ : -

ผู้แต่ง : โสต สุตานันท์

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์เสมสิกขาลัย

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 กรกฎาคม 2565

จำนวนหน้า : 374

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786165932042
ราคาพิเศษ ฿324.00 ราคาปรกติ ฿360.00

กอบกู้สถาปนาหลักนิติรัฐ

ซ่อมสร้างเสาหลักของบ้านเมือง ...ก่อนที่จะสายเกินไป

.

“หนังสือเล่มนี้เป็นเสียงเพรียกจากคนวงในของระบบศาลที่ทนไม่ได้กับการเห็นสถาบันหลักของบ้านเมืองถูกแทรกแซงจนซวนเซ และเสื่อมความชอบธรรมลงไปทุกที ผู้เขียนเรียกร้องให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องลุกขึ้นมาปฏิรูประบบศาลให้กลับมาเป็นหลักของบ้านเมือง

ในหนังสือยังมีคำติชมจากนักคิดนักเขียน ในหลายวงการ เช่น โคทม อารียา, จรัญ โฆษณานันท์, ประจักษ์ ก้องกีรติ รวมทั้งเสียงจากคนในแวดวงผู้พิพากษาอีกหลายท่าน “

-ประชา หุตานุวัตร

สารบัญ

คำนำสำนักพิมพ์ ดดย ประชา หุตานุวัตร

คำนำเชิงปริทัศน์ โดย จรัญ โฆษณานันท์

คำติชม

-โคทม อารียา

-สิริพรรณ นกสวน สวัสดี

-ประจักษ์ ก้องกีรติ

คำนำผู้เขียน

บทที่ 1 การสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา

บทที่ 2 การฝึกอบรมผู้ช่วยผู้พิพากษา

บทที่ 3 การแต่งตั้งโยกย้ายผู้พิพากษา

บทที่ 4 ความเป็นอิสระของผู้พิพากษา

บทที่ 5 การสรรหา ก.ต., ก.บ.ศ. และ ก.ว.ช.

บทที่ 6 การแบ่งแยกอำนาจตุลาการ

บทที่ 7 ตุลาการกับนิติบัญญัติ

บทที่ 8 นิติศาสตร์แนวพุทธกับประชาธิปไตย

ภาคพิเศษ คำจากใจคนในศาล

-สมลักษณ์ จัดกระบวนพล

-กีรติ กาญจนรินทร์

-ชลิศร์ สวัสดิทัต

-สุนทรียา เหมือนพะวงศ์

-มุขเมธิน กลั่นนุรักษ์

-อรรณพ ศักดิ์ศิริญดากุล

-สมภพ ประทุม

-สัณหกิจ เตียงลัดดาวงศ์

-ฉันทวัฒน์ เศรณีปราการ

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ศาลยุติ ‘ด้วย’ ธรรม
คะแนนของคุณ