Kledthai.com

ตะกร้า 0

BIODIVERSITY : THE VARIETY OF LIFE (ปกแข็ง)

ISBN: 9786164853683

ผู้แต่ง : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 พฤษภาคม 2562

จำนวนหน้า : 120

พร้อมส่ง
ISBN:
9786164853683
ราคาพิเศษ ฿1,620.00 ราคาปรกติ ฿1,800.00

ประเทศไทยมีความหลากหลายทางธรรมชาติ ด้วยพรรณพฤกษาและสัตว์ป่านานาชนิดทั้งบนบกและในน้ำ ความอุดมสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพนั้น ล้วนเป็นต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติที่มีศักยภาพสูงที่จะนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการใส่กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างนวัตกรรมไปสู่วิวัฒนาการของโลกอนาคต หนังสือภาพนี้แสดงให้เห็นคุณค่าทางวิชาการ สันทนาการ และสมดุลทางธรรมชาติในระบบนิเวศที่หลากหลายของประเทศไทย ด้วยการนำเสนอผ่านภาพที่สวยงามเป็นการจุดประการให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์มากยิ่งขึ้น มีการนำเสนอผลงานวิจัยจำนวน 15 ผลงาน จากนักวิจัยชั้นนำ 15 ท่านใน QR code ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผุ้สนใจสามารถเรียนรู้และเข้าถึงได้ง่าย

ประเทศไทยมีความหลากหลายทางธรรมชาติ ด้วยพรรณพฤกษาและสัตว์ป่านานาชนิดทั้งบนบกและในน้ำ ความอุดมสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพนั้น ล้วนเป็นต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติที่มีศักยภาพสูงที่จะนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการใส่กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างนวัตกรรมไปสู่วิวัฒนาการของโลกอนาคต หนังสือภาพนี้แสดงให้เห็นคุณค่าทางวิชาการ สันทนาการ และสมดุลทางธรรมชาติในระบบนิเวศที่หลากหลายของประเทศไทย ด้วยการนำเสนอผ่านภาพที่สวยงามเป็นการจุดประการให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์มากยิ่งขึ้น มีการนำเสนอผลงานวิจัยจำนวน 15 ผลงาน จากนักวิจัยชั้นนำ 15 ท่านใน QR code ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผุ้สนใจสามารถเรียนรู้และเข้าถึงได้ง่าย

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:BIODIVERSITY : THE VARIETY OF LIFE (ปกแข็ง)
คะแนนของคุณ