Kledthai.com

ตะกร้า 0

พรที่สัมฤทธิ์แก่ผู้ดำเนินชีวิตที่ดี

ISBN: 9789747236972

ผู้แต่ง : พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตโต)

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : สยามปริทัศน์

ปีที่พิมพ์ : 2556

จำนวนหน้า : 121

พร้อมส่ง
ISBN:
9789747236972
ราคาพิเศษ ฿63.00 ราคาปรกติ ฿70.00

ท่านเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์ นั้นท่านเติบโตมาภายใต้ร่มกาสาวพัสตร์ของคณะสงฆ์สยาม ยามเมื่อสถาบันแห่งนั้นเริ่มเสื่อมทรามและคลอนแคนเรื่อยๆ มาเป็นลำดับ พระคุณเจ้าเป็นผลผลิตของระบบการศึกษาของสถาบันสงฆ์ทั้งแบบเก่าและแบบใหม่ โดยที่ท่านได้แสดงความเป็นเลิศออกมาให้ปรากฎทั้งสองทาง คือท่านได้เป็นเปรียญเอกอุแต่ยังเป็นสามเณร และได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 จากมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย แต่ท่านก็ไม่ได้ติดอยู่ในเกียรติยศจากทั้งสองทางนี้ พร้อมกันนี้ พระคุณท่านก็เจริญเนกขัมปฎิปทา รักษาพรหมจรรย์ไว้ได้อย่างมั่นคงตลอดจนล่วงปัจฉิมวัย....

ท่านเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์ นั้นท่านเติบโตมาภายใต้ร่มกาสาวพัสตร์ของคณะสงฆ์สยาม ยามเมื่อสถาบันแห่งนั้นเริ่มเสื่อมทรามและคลอนแคนเรื่อยๆ มาเป็นลำดับ พระคุณเจ้าเป็นผลผลิตของระบบการศึกษาของสถาบันสงฆ์ทั้งแบบเก่าและแบบใหม่ โดยที่ท่านได้แสดงความเป็นเลิศออกมาให้ปรากฎทั้งสองทาง คือท่านได้เป็นเปรียญเอกอุแต่ยังเป็นสามเณร และได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 จากมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย แต่ท่านก็ไม่ได้ติดอยู่ในเกียรติยศจากทั้งสองทางนี้ พร้อมกันนี้ พระคุณท่านก็เจริญเนกขัมปฎิปทา รักษาพรหมจรรย์ไว้ได้อย่างมั่นคงตลอดจนล่วงปัจฉิมวัย....
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:พรที่สัมฤทธิ์แก่ผู้ดำเนินชีวิตที่ดี
คะแนนของคุณ