Kledthai.com

ตะกร้า 0

ก้าวสู่ธุรกิจสากล

ISBN: 9789748914589

ผู้แต่ง : ไชย ณ พล

สำนักพิมพ์ : -

ปีที่พิมพ์ : -

จำนวนหน้า : 246

พร้อมส่ง
ISBN:
9789748914589
ราคาพิเศษ ฿170.00 ราคาปรกติ ฿188.00
การบริหารด้วยระบบศรัทธา เป็นการบริหารคลาสสิคที่มีมานานในวงการการบริหารระดับสูง ซึ่งเป็นการบริหารที่มีประสิทธิภาพที่สุดในบรรดากลยุทธ์การบริหารทั้งหมดที่มนุษยชาติใช้กันอยู่จึงได้ทำการวิจัยเชิงระบบ เพื่อจัดให้เป็นรูปแบบมาตรฐานที่วงการทั้งหลายจะได้นำไปประยุกต์ใช้ ในเล่มนี้ได้นำเสนอควบคู่กับจรรยาบรรณทางธุรกิจ จากการสำรวจพบว่า องค์กรธุรกิจที่มีความมั่งคั่ง และมีความมั่นคงทั้งหลายจะมีองค์ประกอบร่วมกันอยู่ประการหนึ่ง คือมีจรรยาบรรณในการประกอบการแม้ในระดับละเอียด และระมัดระวังอย่างพิถีพิถันที่จะรักษามาตรฐานไว้ให้สูงส่ง เพราะเขาพบว่า ด้วยจรรยาบรรณทำให้ได้รับเครดิต ความเชื่อถือ อภิสิทธิ์ ภาพพจน์ที่ดี อันนำมาซึ่ง ชื่อเสียง เงินทอง เกียรติยศ ความเจริญก้าวหน้า และความมั่นคง ในขณะที่บริษัทที่ล้มเหลวหรือประกอบกิจการอย่างล้มลุกคลุกคลานหรือตั้งมานานแต่ไม่โต มักมีความบกพร่องทางจรรยาบรรณเร้นอยู่ในการประกอบการ ให้ผู้บริหารหรือบุคลากรของบริษัท ดังนั้นหนังสือนี้จึงได้ทำการศึกษาเชิงวิเคราะห์ว่า อะไรบ้างคือจรรยาบรรณที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการก้าวสู่และการรักษาไว้ซึ่งความมั่งคั่งอย่างมั่นคง และจะพัฒนาจรรยาบรรณเหล่านั้นให้เป็นสมบัติขององค์กรและบุคลากรได้อย่างไร จรรยาบรรณเป็นเรื่องประณีต และมีอำนาจอมหาศาล เป็นสิ่งที่หลายคนรู้อยู่แก่ใจ แต่อาจทำไม่ได้หรือไม่ได้ทำ เพราะขาดอำนาจในตนเอง และไม่มีกลยุทธ์ที่ดีพอที่จะพัฒนา หนังสือนี้จะให้แนวทางในการพัฒนาจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเป็นขั้นตอนตามหลักการและตามความเหมาะสม
การบริหารด้วยระบบศรัทธา เป็นการบริหารคลาสสิคที่มีมานานในวงการการบริหารระดับสูง ซึ่งเป็นการบริหารที่มีประสิทธิภาพที่สุดในบรรดากลยุทธ์การบริหารทั้งหมดที่มนุษยชาติใช้กันอยู่จึงได้ทำการวิจัยเชิงระบบ เพื่อจัดให้เป็นรูปแบบมาตรฐานที่วงการทั้งหลายจะได้นำไปประยุกต์ใช้ ในเล่มนี้ได้นำเสนอควบคู่กับจรรยาบรรณทางธุรกิจ จากการสำรวจพบว่า องค์กรธุรกิจที่มีความมั่งคั่ง และมีความมั่นคงทั้งหลายจะมีองค์ประกอบร่วมกันอยู่ประการหนึ่ง คือมีจรรยาบรรณในการประกอบการแม้ในระดับละเอียด และระมัดระวังอย่างพิถีพิถันที่จะรักษามาตรฐานไว้ให้สูงส่ง เพราะเขาพบว่า ด้วยจรรยาบรรณทำให้ได้รับเครดิต ความเชื่อถือ อภิสิทธิ์ ภาพพจน์ที่ดี อันนำมาซึ่ง ชื่อเสียง เงินทอง เกียรติยศ ความเจริญก้าวหน้า และความมั่นคง ในขณะที่บริษัทที่ล้มเหลวหรือประกอบกิจการอย่างล้มลุกคลุกคลานหรือตั้งมานานแต่ไม่โต มักมีความบกพร่องทางจรรยาบรรณเร้นอยู่ในการประกอบการ ให้ผู้บริหารหรือบุคลากรของบริษัท ดังนั้นหนังสือนี้จึงได้ทำการศึกษาเชิงวิเคราะห์ว่า อะไรบ้างคือจรรยาบรรณที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการก้าวสู่และการรักษาไว้ซึ่งความมั่งคั่งอย่างมั่นคง และจะพัฒนาจรรยาบรรณเหล่านั้นให้เป็นสมบัติขององค์กรและบุคลากรได้อย่างไร จรรยาบรรณเป็นเรื่องประณีต และมีอำนาจอมหาศาล เป็นสิ่งที่หลายคนรู้อยู่แก่ใจ แต่อาจทำไม่ได้หรือไม่ได้ทำ เพราะขาดอำนาจในตนเอง และไม่มีกลยุทธ์ที่ดีพอที่จะพัฒนา หนังสือนี้จะให้แนวทางในการพัฒนาจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเป็นขั้นตอนตามหลักการและตามความเหมาะสม
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ก้าวสู่ธุรกิจสากล
คะแนนของคุณ