Kledthai.com

ตะกร้า 0

การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

ISBN: 9789743159503

ผู้แต่ง : ผศ.ดร. วรรณดี สุทธินรากร

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ศยาม

ปีที่พิมพ์ : 2560

จำนวนหน้า : 180

พร้อมส่ง
ISBN:
9789743159503
ราคาพิเศษ ฿135.00 ราคาปรกติ ฿150.00

    ในโลกของการเปลี่ยนแปลงในยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทกับการกำกับชีวิตมนุษย์ มีหลายคำถามเกิดขึ้น เราจะดำรงอยู่ในโลกนี้ได้อย่างไร สิ่งที่เกิดขึ้นมีความหมายใดต่อชีวิต ความหมายที่มีอยู่เกื้อหนุนต่อการดำรงชีวิตที่ดีหรือไม่ หากไม่ใช่แล้ว เราจะสร้างความหมายใหม่ในชีวิตได้อย่างไร

              การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง เป็นการสร้างความหมายใหม่ให้กับชีวิตบนเส้นทางของการบ่มเพาะชีวิตภายในให้เต็มล้นด้วยคุณค่าที่ยอมรับได้ เคารพในศักดิ์ศรีของตัวเอง และเดินทางไปสู่การเปิดโลกทัศน์เพื่อสร้างสังคมใหม่ที่ดีกว่าจากต้นทุนความเข้มแข็งของชีวิตภายใน

              การพบเจอกันระหว่างโลกทัศน์แบบมโนธรรมสำนึก จากชีวิตภายในที่กลมกลืน คือความหมายของเส้นทางการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

          สารบัญ

ความหมายและกำเนิดทางความคิด

ปรัชญาการศึกษาเพื่อการเรียนรู้กับการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง

พัฒนาการทางความคิดของ Mezirow และขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง

การวิจัยเชิงปฏิบัติการกับการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง

เนื้อหาในหลักสูตร เทคนิค และเครื่องมือในกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง

บทบาทของผู้ปฏิบัติงานและจรรยาบรรณ

    ในโลกของการเปลี่ยนแปลงในยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทกับการกำกับชีวิตมนุษย์ มีหลายคำถามเกิดขึ้น เราจะดำรงอยู่ในโลกนี้ได้อย่างไร สิ่งที่เกิดขึ้นมีความหมายใดต่อชีวิต ความหมายที่มีอยู่เกื้อหนุนต่อการดำรงชีวิตที่ดีหรือไม่ หากไม่ใช่แล้ว เราจะสร้างความหมายใหม่ในชีวิตได้อย่างไร

              การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง เป็นการสร้างความหมายใหม่ให้กับชีวิตบนเส้นทางของการบ่มเพาะชีวิตภายในให้เต็มล้นด้วยคุณค่าที่ยอมรับได้ เคารพในศักดิ์ศรีของตัวเอง และเดินทางไปสู่การเปิดโลกทัศน์เพื่อสร้างสังคมใหม่ที่ดีกว่าจากต้นทุนความเข้มแข็งของชีวิตภายใน

              การพบเจอกันระหว่างโลกทัศน์แบบมโนธรรมสำนึก จากชีวิตภายในที่กลมกลืน คือความหมายของเส้นทางการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

          สารบัญ

ความหมายและกำเนิดทางความคิด

ปรัชญาการศึกษาเพื่อการเรียนรู้กับการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง

พัฒนาการทางความคิดของ Mezirow และขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง

การวิจัยเชิงปฏิบัติการกับการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง

เนื้อหาในหลักสูตร เทคนิค และเครื่องมือในกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง

บทบาทของผู้ปฏิบัติงานและจรรยาบรรณ

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
คะแนนของคุณ